Salmo 100:1-5

  • Pisasalamat ed Manamalsa

    • “Maliket yon lingkoran si Jehova” (2)

    • ‘Say Dios so nanggawad sikatayo’ (3)

Sakey a kansion parad pisasalamat. 100  Eyag kayod liket tan idayew yo si Jehova, O interon dalin.+   Maliket yon lingkoran si Jehova.+ Dago kayod arapan to tan eyag kayod liket.   Amtaen* yo a si Jehova so Dios.+ Sikato so nanggawad sikatayo, tan kayarian to tayo.*+ Sikatayo ray totoo to tan karnero a walad panagpastolan to.+   Loob kayo ed saray puerta na santuaryo to tan pisalamatan yo,+Diad saray sular na templo to tan idayew yo.+ Misalamat kayod sikato; idayew yoy ngaran to.+   Ta maomaong si Jehova;+Say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga,Tan say katooran to diad amin a henerasyon.+

Paimanod leksab

Odino “Bidbir.”
Odino posiblin, “tan aliwan sikatayon mismo.”