Salmo 113:1-9

  • Say Dios a walad tagey et ipapaalagey toy pakaskasi

    • Say ngaran nen Jehova et narayew ya anggad angga (2)

    • Say Dios et onuusdong (6)

113  Idayew yoy Jah!* Mangiyapay kayoy panangidayew, sikayo ran lingkor nen Jehova,Idayew yoy ngaran nen Jehova.   Narayew komon so ngaran nen JehovaManlapud natan ya anggad angga.+   Manlapud bubutayan na agew ya anggad seselekan to,Narayew komon so ngaran nen Jehova.+   Si Jehova et atagtagey nen saray amin a nasyon;+Say gloria to et atagey nen say katawenan.+   Siopa so mipara ed si Jehova a Dios tayo,+Samay manaayam* diad tagey?   Sikatoy onuusdong pian nengnengen so tawen tan dalin,+   Ipapaalagey to manlapud dabok imay pakaskasi. Ibabangon to manlapud bunton na dapol* imay maniirap+   Pian payurongen to ed abay na saray kagalgalang,Saray kagalgalang ed totoo to.   Say biin agmakaanak et pagmamaliwen ton sakey a maliket ya inaA kaiba to ray ananak to* ed abung to.+ Idayew yoy Jah!*

Paimanod leksab

Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Odino “akayurong ed trono.”
Odino posiblin, “panagtambakay basura.”
Literal, “ananak ton lalaki.”
Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.