Salmo 127:1-5

  • No anggapoy Dios, andi-kakanaan so amin a bengatla

    • “No aliwan si Jehova so mangipaalagey na abung” (1)

    • Saray ananak, tumang manlapud Dios (3)

Kansion na Saramay Ontatatdang. Salmo nen Solomon. 127  No aliwan si Jehova so mangipaalagey na abung,Andi-kakanaan so pansasagpot na saray managpaalagey.+ No aliwan si Jehova so manbantay ed syudad,+Andi-kakanaan so pansiasiansian aliing na bantay.   Andi-kakanaan so ibabangon yon masakbay,Say pampupuyat yo,Tan say pansasagpot yo a mananap na naakan,Lapud itataryaan to ray inad-aro to tan iikdan to ra na masamit ya ugip.+   Saray ananak* et tawir manlapud si Jehova;+Say bunga na eges et sakey a tumang.+   Singa saray pana ed lima na mabiskeg a laki,Ontan iray ananak a lalaki na sakey a wala nid kaksilan.+   Maliket so laki a papanoen to na saratan so pananginan toy pana.+ Ag-ira niiyan ed kababaingan,Ta sikaray mitongtong ed saray kakabusol diad puerta na syudad.

Paimanod leksab

Literal, “ananak a lalaki.”