Salmo 24:1-10

  • Linmoob so maglorian Ari

    • “Si Jehova so akanggawa ed dalin” (1)

Salmo nen David. Sakey a kansion. 24  Si Jehova so akanggawa ed dalin tan amin a wadtan,+Say mabunan dalin tan saramay manaayam ditan.   Ta impasen to itan a malet diad saray dayat+Tan pinansiansia to itan ya akaletneg diad saray ilog.   Siopay nayarin ontatdang ed palandey nen Jehova,+Tan siopay nayarin onalagey ed masanton pasen to?   Siopaman ya agmanggagaway kasalanan tan malinis so puso to,+Ya ag-angisamba na katilaan diad bilay Ko,*Tan agnansamba a mapalikdo.+   Sikatoy mangawat na saray bendisyon manlapud si Jehova+Tan inkatunong* manlapud Dios na kilalaban to.+   Saya may henerasyon na saramay manaanap ed sikato,Saramay manaanap ed sika, O Dios nen Jacob. (Selah)   Tangwa kayo, sikayo ran puerta;+Lukas kayo,* sikayo ran dagdaan lan lolooban,Pian makaloob so maglorian Ari!+   Siopa yay maglorian Ari? Si Jehova a mabiskeg tan makapanyari,+Si Jehova a makapanyari ed pilalaban.+   Tangwa kayo, sikayo ran puerta;+Lukas kayo, sikayo ran dagdaan lan lolooban,Pian makaloob so maglorian Ari! 10  Siopa yay maglorian Ari? Si Jehova na saray armada—sikato so maglorian Ari.+ (Selah)

Paimanod leksab

Odino “Kamarerwak,” ya ontutukoy ed bilay nen Jehova a diad panamegley na satan et mangisasamba so sakey.
Odino “hustisya.”
Odino “Alagey kayo.”