Onlad karga

Musika Parad Kristianon Panagdayew

Dengelen odino i-download iray kansion na Kristiano pian idayew tan igalang si Jehova a Dios. Walay kinansion na koro, rekording na orkestra tan instrumental, tan wala met iray kopya na kansion ya walay nota.

 

“Mangansion a Malikeliket” Parad si Jehova

Orihinal a Kansion

Kantaan si Jehova