Onlad karga

Musika Parad Kristianon Panagdayew

Dengelen odino i-download iray kansion na Kristiano pian idayew tan igalang si Jehova a Dios. Walay kinansion na koro, rekording na orkestra tan instrumental, tan wala met iray kopya na kansion ya walay nota.

 

SARAY ORIHINAL A KANSION

Bilay no Paraiso La

No imadyinen tayoy ilalo tayod arapen, naanosan tayo ray mairap ya subok.

SARAY ORIHINAL A KANSION

Bilay no Paraiso La

No imadyinen tayoy ilalo tayod arapen, naanosan tayo ray mairap ya subok.