Onlad karga

History tan Biblia

Nikaduma so inkipreserba, impangipatalos, tan impangibunog ed Biblia. Tan wala ni ray balon nadidiskobre ya prueban susto itan ed history. Antokaman so relihyon mo, naamtaan mo ya say Biblia et aliwan singa arum ya libro.

ARUM NIN TOPIC

Kasin Susto so Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Kipapasen na Saray Judio ya Inawit ed Babilonia?

Kasin papaneknekan na saray sekular ya reperensya ya susto so imbaga na Dios ya magmaliw a kipapasen na bilay na saray Judio ya inawit ed Babilonia?

ARUM NIN TOPIC

Kasin Susto so Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Kipapasen na Saray Judio ya Inawit ed Babilonia?

Kasin papaneknekan na saray sekular ya reperensya ya susto so imbaga na Dios ya magmaliw a kipapasen na bilay na saray Judio ya inawit ed Babilonia?

Publikasyon

Say Biblia—Anto so Mensahe To?

Anto so manunan mensahe na Biblia?