Salmo 47:1-9

  • Say Dios ya Ari ed interon dalin

    • ‘Si Jehova et makapadinayew’ (2)

    • Kansionan na panangidayew so Dios (6, 7)

Parad direktor. Salmo na saray anak a lalaki nen Kora.+ Sakey a kansion. 47  Amin yo ran totoo, tipak kayo. Eyag kayod impanalo yo tan idayew yoy Dios diad maliket a boses.   Ta si Jehova a Sankatagyan et makapadinayew;+Sikatoy makapanyarin Ari ed interon dalin.+   Ipapasakop to ray totoo ed sikatayo;Iiyan to ray nasyon diad salian tayo.+   Sikatoy manpipili na tawiren tayo,+Samay ipapasirayew na inad-aro ton si Jacob.+ (Selah)   Sinmegep so Dios legan ya oneeyag ed liket iray totoo;Sinmegep si Jehova legan dan papaknolen so tambuyog.*   Kansionan yo na panangidayew so* Dios, kansionan yo na panangidayew.Kansionan yo na panangidayew so Ari, kansionan yo na panangidayew.   Ta say Dios so Ari ed interon dalin;+Kansionan yo na panangidayew, tan ipatnag yoy pakatalos.   Say Dios et manuuley la bilang Ari ed saray nasyon.+ Say Dios et akayurong ed masanton trono to.   Saray lider na totoo et nantitipon iraKaiba iray totoo na Dios nen Abraham. Ta saray manuley* ed dalin et kien na Dios. Sikatoy nitandoron maong.+

Paimanod leksab

Odino “saklor na kalakian a karnero; trumpeta.”
Odino “Mantogtog tan mangansion kayo parad.”
Literal, “saray panagsamper.”