Zaburi 116:1-19

116  Ninajawa na upendo, kwa sababu Yehova husikia+Sauti yangu, kusihi kwangu.+   Kwa maana yeye amenitegea sikio lake,+Nami nitaita siku zangu zote.+   Kamba za kifo zilinizunguka+Na hali zenye kutaabisha za Kaburi* zikanipata.+Nikaendelea kupata taabu na huzuni.+   Lakini nikaliitia jina la Yehova:+“Ah, Yehova, uiokoe nafsi yangu!”+   Yehova ni mwenye neema na ni mwadilifu;+Naye Mungu wetu, Yeye ni mwenye kuonyesha rehema.+   Yehova anawalinda wasio na uzoefu.+Nilikuwa maskini, naye akaniokoa.+   Rudi mahali pako pa kupumzika, Ee nafsi yangu,+Kwa maana Yehova mwenyewe amekutendea inavyofaa.+   Kwa maana umeiokoa nafsi yangu kutokana na kifo,+Jicho langu kutokana na machozi, mguu wangu kutokana na kujikwaa.+   Nitatembea+ mbele za Yehova katika nchi za walio hai.+ 10  Nilikuwa na imani,+ kwa maana nilisema.+Mimi mwenyewe nilikuwa nimeteseka sana. 11  Mimi mwenyewe nilisema, wakati nilipokuwa na wasiwasi mkubwa:+“Kila mwanadamu ni mwongo.”+ 12  Nitamlipa Yehova nini+Kwa ajili ya faida zake zote kwangu?+ 13  Nitakichukua kikombe cha wokovu mkuu,+Nami nitaliitia jina la Yehova.+ 14  Nadhiri zangu nitamtimizia Yehova,+Naam, mbele ya watu wake wote. 15  Ni chenye thamani machoni pa YehovaKifo cha washikamanifu wake.+ 16  Ah, sasa, Ee Yehova,+Kwa maana mimi ni mtumishi wako.+Mimi ni mtumishi wako, mwana wa kijakazi wako.+Umezifungua pingu zangu.+ 17  Nitakutolea wewe dhabihu ya kutoa shukrani,+Nami nitaliitia jina la Yehova.+ 18  Nadhiri zangu nitamtimizia Yehova,+Naam, mbele ya watu wake wote,+ 19  Katika nyua za nyumba ya Yehova,+Katikati yako, Ee Yerusalemu.+Msifuni Yah!+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.