Hamia kwenye habari

Omba Utembelewe

Je, ungependa kujifunza mengi zaidi kuhusu Biblia au kuwahusu Mashahidi wa Yehova? Ikiwa ndivyo, omba utembelewe na Shahidi wa Yehova kwa kujaza fomu iliyo hapa chini, na Shahidi anayeishi katika eneo lenu atawasiliana nawe.

Tutatumia habari za kibinafsi utakazojaza katika fomu hii kwa ajili tu ya ombi lako la kutaka utembelewe. Hilo linapatana na Sera yetu ya Ulimwenguni Pote Kuhusu Matumizi ya Habari za Kibinafsi.

Tutawasiliana Nawe

Mara utakapojaza fomu hii, Shahidi wa Yehova atajaribu kuwasiliana nawe, huenda ndani ya juma moja au mawili.

Jifunze Biblia

Jifunze kile ambacho Biblia inafundisha kuhusu habari mbalimbali, au uombe kujifunza Biblia kupitia mazungumzo.

Wakati Unaokufaa

Unaweza kuwa na mazungumzo ya uso kwa uso au kupitia mtandao, wakati wowote, mahali popote.

Tangazo Kuhusu Ugonjwa wa Virusi vya Corona (COVID-19): Katika maeneo mengi tumesitisha mpango wa kuwatembelea watu. Unapojaza fomu hii, tafadhali andika namba yako ya simu na Shahidi wa Yehova anayeishi katika eneo lenu atawasiliana nawe.