Zaburi 60:1-12

Kwa kiongozi juu ya Yungiyungi la Kikumbusho. Miktamu. Ya Daudi. Kwa ajili ya kufundishia.+ Wakati alipopambana na Aram-naharaimu na Aram-Soba, naye Yoabu akarudi na kupiga Edomu katika Bonde la Chumvi, naam, watu kumi na mbili elfu.+ 60  Ee Mungu, umetutupilia mbali, umetubomoa,+Umekasirika. Uturudishe.+   Umeifanya dunia itikisike, umeipasua.+Uyaponye matundu yake, kwa maana imetikisika.+   Umewafanya watu wako waone magumu.+Umetufanya tunywe divai ikatufanya tuyumbe-yumbe.+   Umewapa ishara+ wale wanaokuogopaWakimbie kombokombo kwa sababu ya upinde. Sela.   Ili wapendwa wako waokolewe,+Ee, uokoe kwa mkono wako wa kuume na kutujibu.+   Mungu mwenyewe amesema katika utakatifu wake:+“Nitashangilia, nitamgawanya Shekemu awe fungu;+Na nchi tambarare ya chini ya Sukothi nitaipima.+   Gileadi ni yangu na Manase ni yangu,+Na Efraimu ni ngome ya aliye mkuu wangu;Yuda ni fimbo yangu ya kiongozi.+   Moabu ni chungu changu cha kuoshea.+Nitatupa kiatu changu juu ya Edomu.+Nitapiga kelele za ushindi juu ya Ufilisti.”+   Ni nani atakayenipeleka kwenye jiji lililozingirwa?+Ni nani atakayeniongoza mpaka Edomu?+ 10  Je, si wewe, Ee Mungu, ambaye umetutupilia mbali+Na ambaye huendi pamoja na majeshi yetu ukiwa Mungu?+ 11  Utusaidie kutoka katika taabu,+Kwa maana wokovu wa mtu wa udongo haufai kitu.+ 12  Mungu atatuwezesha kupata nguvu,+Na yeye mwenyewe atawakanyagia chini wapinzani wetu.+

Maelezo ya Chini