Hamia kwenye habari

Mistari ya Biblia Yafafanuliwa

Tambua maana halisi ya mistari na misemo fulani ya Biblia inayojulikana sana. Jifunze mambo yaliyohusika katika mistari hiyo kwa kusoma muktadha wake. Ongeza uelewaji wako kwa msaada wa maelezo ya chini yanayofafanua maana na marejezo kwenye Biblia.

Mwanzo 1:1 Yafafanuliwa​—“Hapo Mwanzo Mungu Aliumba Mbingu na Dunia”

Ni kweli gani mbili muhimu ambazo zinatajwa katika mstari huu wa kwanza katika Biblia?

Kutoka 20:12 Yafafanuliwa​—“Mheshimu Baba Yako na Mama Yako”

Kwa kuongeza ahadi kwenye amri hiyio, Mungu alitoa kichocheo cha ziada cha kutii.

Yoshua 1:9 Yafafanuliwa​—“Uwe Jasiri na Imara”

Unawezaje kuwa jasiri na imara unapokabili changamoto na kulemewa na matatizo mengi?

Zaburi 23:4 Yafafanuliwa​—“Nijapopita Kati ya Bonde la Uvuli wa Mauti”

Mungu huwalindaje waabudu wake hata wanapokabili hali ngumu zaidi maishani mwao?

Methali 3:5, 6 Yafafanuliwa​—“Usizitegemee Akili Zako Mwenyewe”

Unaweza kuonyeshaje kwamba unamtegemea Mungu badala ya kujitegemea mwenyewe?

Isaya 41:10 Yafafanuliwa—​“Usiogope, kwa maana mimi niko pamoja nawe”

Mara tatu Yehova anawathibitisha waabudu wake washikamanifu kwamba atawasaidia.

Yeremia 29:11 Yafafanuliwa​—“Ninajua Mambo Niliyowapangia”

Je, Mungu ana mpango hususa kwa ajili ya kila mtu?

Mathayo 6:33 Yafafanuliwa​—“Kuutafuta Kwanza Ufalme wa Mungu”

Je, Yesu alimaanisha kwamba Wakristo hawahitaji kufanya kazi ili kupata riziki?

Mathayo 6:34 Yafafanuliwa​—“Msihangaike Kamwe Kuhusu Kesho”

Yesu hakumaanisha kwamba tunapaswa kuepuka kupanga mambo ya wakati ujao.

Marko 1:15 Yafafanuliwa​—“Ufalme wa Mungu Umekaribia”

Je, Yesu alimaanisha kwamba tayari Ufalme ulikuwa umeanza kutawala?

Yohana 1:1 Yafafanuliwa​—“Hapo Mwanzo Neno Alikuwako”

Andiko hili linazungumzia maisha ya Yesu Kristo kabla ya kuja duniani akiwa mwanadamu.

Yohana 3:16 Yafafanuliwa​—“Kwa Maana, Mungu Aliupenda Ulimwengu”

Yehova Mungu alionyeshaje kwamba anatupenda kila mmoja wetu na anataka tuishi milele?

Waroma 10:13 Yafafanuliwa​—“Anayeliitia Jina la Bwana”

Mungu anawapa watu wa namna zote fursa ya kuokolewa na kupata uzima wa milele, bila kuzingatia taifa lao, rangi yao, au uwezo wao wa kifedha.

Wafilipi 4:6, 7—“Msihangaike Kuhusiana na Jambo Lolote”

Ni sala za aina gani zinazoweza kuwasaidia watumishi wa Mungu kupunguza mahangaiko na kuwa na amani ya moyoni?