Hamia kwenye habari

Mistari ya Biblia Yafafanuliwa

Tambua maana halisi ya mistari na misemo fulani ya Biblia inayojulikana sana. Jifunze mambo yaliyohusika katika mistari hiyo kwa kusoma muktadha wake. Ongeza uelewaji wako kwa msaada wa maelezo ya chini yanayofafanua maana na marejezo kwenye Biblia.

Mwanzo 1:1 Yafafanuliwa​—“Hapo Mwanzo Mungu Aliumba Mbingu na Dunia”

Ni kweli gani mbili muhimu ambazo zinatajwa katika mstari huu wa kwanza katika Biblia?

Kutoka 20:12 Yafafanuliwa​—“Mheshimu Baba Yako na Mama Yako”

Kwa kuongeza ahadi kwenye amri hiyio, Mungu alitoa kichocheo cha ziada cha kutii.

Yoshua 1:9 Yafafanuliwa​—“Uwe Jasiri na Imara”

Unawezaje kuwa jasiri na imara unapokabili changamoto na kulemewa na matatizo mengi?

Zaburi 23:4 Yafafanuliwa​—“Nijapopita Kati ya Bonde la Uvuli wa Mauti”

Mungu huwalindaje waabudu wake hata wanapokabili hali ngumu zaidi maishani mwao?

Zaburi 46:10​—“Acheni, Mjue ya Kuwa Mimi Ni Mungu”

Je, mstari huu unamaanisha tu kunyamaza kanisani?

Methali 3:5, 6 Yafafanuliwa​—“Usizitegemee Akili Zako Mwenyewe”

Unaweza kuonyeshaje kwamba unamtegemea Mungu badala ya kujitegemea mwenyewe?

Isaya 40:31 Yafafanuliwa—“Wale Wanaomtumaini Yehova Watapata Nguvu Tena”

Kwa nini Maandiko yanalinganisha tai anayepaa na mtu anayepata nguvu kutoka kwa Mungu?

Isaya 41:10 Yafafanuliwa—“Usiogope, kwa maana mimi niko pamoja nawe”

Mara tatu Yehova anawathibitisha waabudu wake washikamanifu kwamba atawasaidia.

Yeremia 29:11 Yafafanuliwa​—“Ninajua Mambo Niliyowapangia”

Je, Mungu ana mpango hususa kwa ajili ya kila mtu?

Mika 6:8 Yafafanuliwa​—“Kwenda kwa Unyenyekevu na Mungu Wako”

Mstari huu unaonyesha kwa ufupi kwamba Mungu anatarajia mambo matatu muhimu kutoka kwetu.

Mathayo 6:33 Yafafanuliwa​—“Kuutafuta Kwanza Ufalme wa Mungu”

Je, Yesu alimaanisha kwamba Wakristo hawahitaji kufanya kazi ili kupata riziki?

Mathayo 6:34 Yafafanuliwa​—“Msihangaike Kamwe Kuhusu Kesho”

Yesu hakumaanisha kwamba tunapaswa kuepuka kupanga mambo ya wakati ujao.

Mathayo 11:28-30 Yafafanuliwa​—“Njoni Kwangu, . . . Nami Nitawapumzisha”

Je, Yesu aliahidi kwamba ukosefu wa haki na matatizo yote yangeisha mara moja?

Marko 1:15 Yafafanuliwa​—“Ufalme wa Mungu Umekaribia”

Je, Yesu alimaanisha kwamba tayari Ufalme ulikuwa umeanza kutawala?

Yohana 1:1 Yafafanuliwa​—“Hapo Mwanzo Neno Alikuwako”

Andiko hili linazungumzia maisha ya Yesu Kristo kabla ya kuja duniani akiwa mwanadamu.

Yohana 3:16 Yafafanuliwa​—“Kwa Maana, Mungu Aliupenda Ulimwengu”

Yehova Mungu alionyeshaje kwamba anatupenda kila mmoja wetu na anataka tuishi milele?

Yohana 14:6 Yafafanuliwa​—“Mimi ndiye Njia na Kweli na Uzima”

Kwa nini mtu anayetaka kumwabudu Yehova anapaswa kutambua jukumu la pekee la Yesu?

Yohana 16:33 Yafafanuliwa​—“Mimi Nimeushinda Ulimwengu”

Maneno ya Yesu yanawahakikishiaje wafuasi wake kwamba wanaweza kufanikiwa kumpendeza Mungu?

Waroma 5:8 Yafafanuliwa—“Kristo Alikufa kwa Ajili Yetu, Tulipokuwa Tungali Wenye Dhambi”

Kwa kuwa wanadamu wana mwelekeo wa kufikiri na kutenda kwa njia inayokiuka viwango vya uadilifu vya Mungu, tunawezaje kuwa na uhusiano mzuri na Mungu sasa na tarajio la kupata uzima wa milele wakati ujao?

Waroma 10:13 Yafafanuliwa​—“Anayeliitia Jina la Bwana”

Mungu anawapa watu wa namna zote fursa ya kuokolewa na kupata uzima wa milele, bila kuzingatia taifa lao, rangi yao, au uwezo wao wa kifedha.

Waroma 15:13 Yafafanuliwa​—“Basi Mungu wa Tumaini na Awajaze Ninyi Furaha Yote na Amani”

Sifa ya shangwe na amani zinahusianaje na tumaini na roho takatifu?

Wafilipi 4:6, 7—“Msihangaike Kuhusiana na Jambo Lolote”

Ni sala za aina gani zinazoweza kuwasaidia watumishi wa Mungu kupunguza mahangaiko na kuwa na amani ya moyoni?

Wafilipi 4:13 Yafafanuliwa​—“Ninaweza Kufanya Maneno Yote Katika Kristo”

Paulo alimaanisha nini alipoandika angepokea nguvu “kwa mambo yote”?

2 Timotheo 1:7 Yafafanuliwa​—“Mungu Hakutupa Roho ya Woga”

Mungu anaweza kumsaidiaje mtu kushinda woga na kufanya yaliyo sawa kwa ujasiri?

Waebrania 11:1 Yafafanuliwa​—“Imani Ni Kuwa na Hakika ya Mambo Yatarajiwayo”

Imani halisi ina nguvu kadiri gani, nayo ni muhimu kiasi gani?