Hamia kwenye habari

MISTARI YA BIBLIA YAFAFANULIWA

Wakolosai 3:23—“Lo Lote Mfanyalo, Lifanyeni kwa Moyo”

Wakolosai 3:23—“Lo Lote Mfanyalo, Lifanyeni kwa Moyo”

 “Lolote mnalofanya, lifanyeni kwa nafsi yote kama kwa Yehova, na si kwa wanadamu.”​—Wakolosai 3:23, Tafsiri ya Ulimwengu Mpya.

 “Lo lote mfanyalo, lifanyeni kwa moyo, kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu.”​—Wakolosai 3:23, Union Version.

Maana ya Wakolosai 3:23

 Mkristo anapaswa kujitahidi kuwa mfanyakazi mwenye bidii kwa sababu mtazamo wake kuhusu kazi una uhusiano wa moja kwa moja na ibada anayomtolea Yehova Mungu.

 “Lolote mnalofanya.” Wale wanaotaka kumwabudu Yehova wanajaribu kuishi kupatana na yale yaliyoandikwa kwenye Biblia katika mambo yote wanayofanya. Wanajitahidi kuwa na bidii, unyoofu, na kuwa wenye kutegemeka katika mambo yote wanayofanya iwe nyumbani, kazini, au shuleni.​—Methali 11:13; Waroma 12:11; Waebrania 13:18.

 “Lifanyeni kwa nafsi yote.” Maneno “kwa nafsi yote” ni tafsiri ya msemo wa Kigiriki “unaofafanua jinsi mtu mshikamanifu anavyotenda au anayotekeleza mapenzi ya Mungu kwa bidii na kwa nguvu zake zote.” a

 Hivyo, mfanyakazi wa aina hiyo anatumia nguvu zake zote za kimwili na za kufikiri akiwa na lengo la kufanya kazi ya mikono yake iwe nzuri sana. Tafsiri nyingine za Biblia zimetumia maneno “kwa moyo wote” (Biblia Habari Njema) au “kwa hiari ya moyo” (Biblia ya Kiafrika).​—Ona”  Wakolosai 3:23 Katika Tafsiri Nyingine.”

 “Kama kwa Yehova, na si kwa wanadamu.” Wakristo wanapofanya kazi yoyote, wanaichukulia kwa uzito kwa sababu wanatambua kwamba mwenendo wao una uhusiano wa moja kwa moja na ibada wanayomtolea Yehova Mungu. Sikuzote, lengo lao ni kumfurahisha Yehova kwanza, si mwajiri au mwanadamu mwingine. Mkristo anapokuwa na mtazamo mzuri kuelekea kazi, mwenendo wake unamletea sifa, si yeye tu bali pia Mungu anayemwabudu. Kwa sababu hiyo, Mkristo anafanya kila anachoweza “ili watu wasiseme vibaya kuhusu jina la Mungu.”​—1 Timotheo 6:1; Wakolosai 3:22.

Muktadha wa Wakolosai 3:23

 Kitabu cha Biblia cha Wakolosai kiliandikwa na mtume Paulo kwa ajili ya Wakristo walioishi katika mji wa kale wa Kolosai. b Inaelekea kwamba aliandika barua hiyo akiwa Roma, kifungo chake kilipokuwa kinakaribia mwishoni, mnamo mwaka wa 60-61 W.K.

 Kitabu cha Wakolosai kina shauri kwa ajili ya Wakristo waliotoka mataifa mbalimbali na waliopitia hali tofauti-tofauti ili kuwasaidia wamwabudu Mungu kwa umoja. (Wakolosai 3:11) Kiliwatia moyo waige sifa za Mungu kama vile upendo, fadhili, na rehema. (Wakolosai 3:12-14) Na pia, kinaeleza jinsi ibada anayopewa Mungu inavyopaswa kuwa na uvutano na kila jambo mtu analofanya maishani mwake.​—Wakolosai 3:18–4:1.

 Wakolosai 3:23 Katika Tafsiri Nyingine

 “Kila mfanyacho, fanyeni kwa moyo wote, kwa sababu ya Bwana na si kwa ajili ya mtu.”​—Biblia Habari Njema.

 “Kila mtakachofanya fanyeni kwa hiari ya moyo kana kwamba mnamfanyia Bwana si watu.”​—Biblia ya Kiafrika.

 “Kila kitu munachofanya, mukifanye kwa moyo, kama kwa Bwana, wala si kwa watu.”​—Zaire Swahili Bible.

 “Kila kazi mnayoifanya, ifanyeni kwa bidii. Fanyeni kama mnamfanyia Bwana wenu wa mbinguni, na si kama mnamfanyia bwana wa dunia hii.”​—Tafsiri ya Kusoma-Kwa-Urahisi.

 Tazama video hii fupi inayoonyesha muhtasari wa kitabu cha Wakolosai.

a Kitabu Exegetical Dictionary of the New Testament, 1993, Buku la 3, uku 502.

b Leo kunajulikana kama Uturuki.