Hamia kwenye habari

MISTARI YA BIBLIA YAFAFANULIWA

Zaburi 37:4—“Uitafute Furaha Yako kwa Mwenyezi-Mungu”

Zaburi 37:4—“Uitafute Furaha Yako kwa Mwenyezi-Mungu”

 “Pata furaha tele katika Yehova, naye atatosheleza tamaa za moyo wako.”​—Zaburi 37:4, Tafsiri ya Ulimwengu Mpya.

 “Uitafute furaha yako kwa Mwenyezi-Mungu, naye atakujalia unayotamani moyoni.”​—Zaburi 37:4, Biblia Habari Njema.

Maana ya Zaburi 37:4

 Mtunga-zaburi anawahimiza waabudu wa Mungu wapate shangwe kutokana na kuwa na uhusiano wa karibu pamoja na Mungu. Wote wanaofurahia urafiki huo wanaweza kuwa na uhakika kwamba Yehova a Mungu atatosheleza tamaa zao zinazofaa.

 “Pata furaha tele katika Yehova.” Maneno hayo yanaweza pia kutafsiriwa kuwa “pata shangwe kubwa zaidi katika Yehova,” “ujifurahishe kwa kumtumikia BWANA,” au “jifurahishe katika yale ambayo BWANA amekuahidi.” Kwa ufupi, tunapaswa “[kupata] shangwe nyingi sana” katika kumwabudu Mungu wa kweli. (Zaburi 37:4, maelezo ya chini) Kwa nini tunafikia mkataa huo?

 Wale wanaomwabudu Yehova wanaona mambo kulingana na maoni yake yanayofunuliwa katika Biblia. Wanamjua Mungu na pia wanajua kwamba ni jambo la hekima kumtii. Kwa sababu hiyo, wanakuwa na dhamiri safi na wanaepuka kufanya makosa mengi na maamuzi mabaya. (Methali 3:5, 6) Kwa mfano, hawawaki hasira au kuwaonea wivu watu wenye pupa au wasio wanyoofu wanapoonekana kwamba wanapata mafanikio. (Zaburi 37:1, 7-9) Watu wa Mungu wana furaha kwa sababu wanajua kwamba hivi karibuni Mungu atakomesha ukosefu wote wa haki na kuwathawabisha watu waaminifu kwa sababu ya mwenendo wao mzuri. (Zaburi 37:34) Isitoshe, wanapata shangwe nyingi kwa sababu wanajua wana kibali cha Baba yao aliye mbinguni.​—Zaburi 5:12; Methali 27:11.

 “Atatosheleza tamaa za moyo wako.” Maneno haya pia yanaweza kutafsiriwa “atajibu sala zako” au “atakupatia kitu unachotamani sana.” Bila shaka, Yehova hatatupatia tu chochote tunachoomba. Ni kama tu mzazi mzuri, Yehova anajua watoto Wake wanahitaji nini hasa. Zaidi ya hayo, ni lazima sala zetu na mtindo wetu wa maisha vipatane na viwango vyake na mapenzi yake. (Methali 28:9; Yakobo 4:3; 1 Yohana 5:14) Ikiwa tunafanya hivyo, tunaweza kumkaribia “Msikiaji wa sala” tukiwa na uhakika kwamba atatusikiliza.​—Zaburi 65:2; Mathayo 21:22.

Muktadha wa Zaburi 37:4

 Zaburi ya 37 ilitungwa na Mfalme Daudi wa taifa la kale la Israeli. Aliandika Zaburi hiyo katika muundo wa kialfabeti, au kiakrosti. b

 Mara nyingi Daudi alitendewa kwa njia isiyo ya haki. Daudi alilazimika kumkimbia Mfalme Sauli na wengine waliotaka kumuua. (2 Samweli 22:1) Hata hivyo, siku zote Daudi alimtumaini kabisa Mungu. Daudi alijua kwamba hatimaye Yehova angewaharibu watu waovu. (Zaburi 37:10, 11) Hata ikionekana kwamba wanasitawi kama “majani yaliyochipuka ya kijani kibichi” mwishowe hawatakuwapo tena.​—Zaburi 37:2, 20, 35, 36.

 Zaburi ya 37 inaonyesha matokeo yanakuwaje kwa wale ambao wanatii viwango vya Mungu na kwa wale ambao hawatii. (Zaburi 37, 16, 17, 21, 22, 27, 28) Hivyo, zaburi hiyo inatusaidia kujipatia hekima na kuwa aina ya watu ambao Mungu anakubali.

 Tazama video hii fupi inayoonyesha muhtasari wa kitabu cha Zaburi.

a Jina Yehova ni tafsiri ya Kiswahili ya jina la kibinafsi la Mungu la Kiebrania. Ili kujua kwa nini tafsiri nyingi za Biblia zinatumia jina la cheo Bwana badala ya jina la kibinafsi la Mungu, ona makala yenye kichwa “Yehova Ni Nani?

b Katika muundo huu wa utungaji, mstari wa kwanza au mistari kadhaa inaanza kwa herufi ya kwanza ya alfabeti ya Kiebrania, kisha mistari kadhaa inayofuata inaanza na herufi ya pili, na kuendelea vivyo vivyo. Huenda kutumia njia hiyo kulisaidia watu kukumbuka mistari hiyo.