Hamia kwenye habari

MISTARI YA BIBLIA YAFAFANULIWA

Matendo 1:8—“Mtapokea Nguvu”

Matendo 1:8—“Mtapokea Nguvu”

 “Roho takatifu itakapokuja juu yenu mtapokea nguvu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Yudea yote na Samaria, na mpaka sehemu ya mbali zaidi ya dunia.”​—Matendo 1:8, Tafsiri ya Ulimwengu Mpya.

 “Wakati Roho Mtakatifu atakapowashukieni nyinyi, mtapokea nguvu na mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika nchi yote ya Yudea na Samaria, na hata miisho ya dunia.”​—Matendo 1:8, Biblia Habari Njema.

Maana ya Matendo 1:8

 Yesu aliwaahidi wafuasi wake kwamba roho takatifu ya Mungu itawapa nguvu za kutekeleza huduma yao katika sehemu za mbali za ulimwengu.

 “Roho takatifu itakapokuja juu yenu mtapokea nguvu.” Yesu alirudia ahadi aliyokuwa amewapa wanafunzi wake mapema kwamba baada ya yeye kurudi mbinguni watapokea msaada kupitia roho ya Mungu. a (Yohana 14:16, 26) Siku kumi baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni katika mwaka wa 33 W.K. wafuasi wake walipokea roho takatifu waliyokuwa wameahidiwa. (Matendo 2:1-4) Roho takatifu ya Mungu iliwawezesha kuzungumza katika lugha mbalimbali, kufanya miujiza, na pia iliwapa uwezo wa kuhubiri kwa ujasiri kuhusu imani yao katika Yesu.​—Matendo 3:1-8; 4:33; 6:8-10; 14:3, 8-10.

 “Nanyi mtakuwa mashahidi wangu.” Neno linalotafsiriwa “shahidi” linamaanisha “mtu anayetoa ushuhuda” au “anayesema kuhusu jambo” ambalo amejionea au analofahamu yeye binafsi. Kwa kuwa mitume walijionea maisha ya Yesu, wangeweza kutoa ushuhuda kuhusu matukio yaliyotendeka wakati wa huduma yake, kutia ndani kifo na ufufuo wake. (Matendo 2:32; 3:15; 5:32; 10:39) Ushuhuda wao usioweza kupingwa uliwasadikisha wengine wengi kwamba Yesu alikuwa Kristo, Masihi aliyeahidiwa. (Matendo 2:32-36, 41) Wale waliowaamini mitume wakawa mashahidi wa Yesu, nao pia wakaanza kuwatangazia wengine kuhusu maana ya maisha, kifo, na ufufuo wa Yesu.​—Matendo 17:2, 3; 18:5.

 “Mpaka sehemu ya mbali zaidi ya dunia.” Maneno hayo yanaweza pia kusemwa “hadi miisho ya dunia” au “hadi nchi nyingine.” Maneno ya Yesu yanaonyesha umbali ambao wafuasi wake wangeenda ili kutoa ushahidi kumhusu. Wangeenda mbali zaidi ya Yudea na Samaria ili kutangaza mambo waliyoamini. Kwa kweli, wangeenda kwenye eneo kubwa zaidi na kuwafikia watu wengi zaidi kuliko Yesu alivyofanya. (Mathayo 28:19; Yohana 14:12) Miaka isiyozidi 30 baada ya Yesu kusema maneno hayo, mtume Paulo aliandika kwamba habari njema kumhusu Yesu “ilihubiriwa katika uumbaji wote chini ya mbingu,” hata katika maeneo ya mbali kama vile Roma, Parthia (kusini mashariki mwa Bahari ya Kaspiani) na Afrika Kaskazini.​—Wakolosai 1:23; Matendo 2:5, 9-11.

Muktadha wa Matendo 1:8

 Kitabu cha Matendo kinaendelea kusimulia matukio mahali ambapo Injili ya Luka inaachia. (Luka 24:44-49; Matendo 1:4, 5) Mwanafunzi Luka, ambaye ndiye mwandikaji wa kitabu hicho, anaanza simulizi lake kwa kufafanua jinsi Yesu alivyowatokea wafuasi wake baada ya kufufuliwa. (Matendo 1:1-3) Kisha anasimulia jinsi kutaniko la Kikristo lilivyoanzishwa na jinsi lilivyoongezeka kuanzia 33 W.K. hadi 61 W.K. hivi.​—Matendo 11:26.

 Muktadha wa Matendo 1:8 unaonyesha kwamba wafuasi wa Yesu walikuwa wakijiuliza ikiwa Yesu angeanza kutawala akiwa Mfalme wa Ufalme wa Mungu katika siku zao. (Matendo 1:6) Yesu aliwajibu kwa kuwaambia wasihangaishwe kupita kiasi kuhusu wakati ambapo Ufalme utasimamishwa. (Matendo 1:7) Badala yake, wafuasi wake walipaswa kuwa wakikazia fikira kutoa ushahidi kumhusu Yesu “mpaka sehemu ya mbali zaidi ya dunia.” (Matendo 1:8) Vivyo hivyo leo, Wakristo wanahubiri habari njema ya Ufalme wa Mungu kwa bidii.​—Mathayo 24:14.

 Tazama video hii fupi ili upate habari zaidi kuhusu kitabu cha Matendo.

a Roho takatifu ya Mungu ni nguvu zake zinazotenda, nguvu zake za utendaji. (Mwanzo 1:2) Ili upate habari zaidi, ona makala “Roho Takatifu Ni Nini?