Hamia kwenye habari

MISTARI YA BIBLIA YAFAFANULIWA

Luka 1:37—“Kwa Kuwa Hakuna Neno Lisilowezekana kwa Mungu”

Luka 1:37—“Kwa Kuwa Hakuna Neno Lisilowezekana kwa Mungu”

 “Kwa sababu kwa Mungu hakuna tangazo lisilowezekana.”​—Luka 1:37, Tafsiri ya Ulimwengu Mpya.

 “Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu.”​—Luka 1:37, Union Version.

Maana ya Luka 1:37

 Mungu Mweza-Yote anaweza kufanya mambo ambayo yanaonekana kuwa hayawezekani kwa maoni ya wanadamu. Hakuna kitu kinachoweza kumzuia kutimiza anachotangaza au kuahidi.

 Neno “tangazo” katika lugha ya awali linaweza kurejelea “neno” au “msemo”​—katika kisa hiki, kutoka kwa Mungu. Pia linaweza kurejelea matokeo ya kile ambacho Yehova a Mungu ametangaza. Kwa sababu sikuzote neno la Mungu hutimia, Luka 1:37 inaweza pia kutafsiriwa: “Kwa maana ahadi za Mungu haziwezi kukosa kutimia” au “Kwa maana hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu.” Tafsiri hizo za maandishi ya Kigiriki ya awali zinawasilisha ukweli uleule wa msingi: Hakuna tangazo au ahadi ya Mungu ambayo itakosa kutimia, kwa sababu hakuna jambo lisilowezekana kwake.​—Isaya 55:10, 11.

 Biblia imejaa maneno kama hayo kuhusu ahadi za Mungu. Kwa mfano, kupitia malaika, Yehova alitabiri kwamba Sara, mke wa Abrahamu ambaye hakuwa na mtoto, angekuwa mja-mzito akiwa na umri mkubwa. Mungu aliongezea kusema hivi: “Je, kuna jambo lolote lisilowezekana kwa Yehova?” (Mwanzo 18:13, 14) Baada ya kutafakari uumbaji wa Mungu, Ayubu alisema hivi: “Hakuna jambo lolote unalokusudia lisilowezekana kwako.” (Ayubu 42:2) Na wafuasi wa Yesu walipokuwa na shaka ikiwa wana uwezo wa kufikia viwango vya Mungu vya kupata wokovu, Yesu aliwakumbusha kwamba “kwa Mungu mambo yote yanawezekana.”​—Mathayo 19:25, 26. b

Muktadha wa Luka 1:37

 Malaika anayeitwa Gabrieli ndiye aliyesema maneno ya Luka 1:37. Alikuwa akizungumza na Maria, aliyekuwa msichana bikira Myahudi. Gabrieli alikuwa ametoka kumwambia kwamba Maria atazaa “Mwana wa Aliye Juu Zaidi,” na kwamba alipaswa ‘kumwita Yesu.’ Mwana huyo atatawala akiwa Mfalme wa Ufalme wa Mungu, ambao utatawala milele.​—Luka 1:26-33; Ufunuo 11:15.

 Maria aliuliza jinsi jambo hilo lingewezekana kwa kuwa yeye hakuwa na mume wala hakuwa na “uhusiano wa kingono na mwanamume.” (Luka 1:34, 35) Gabrieli alimjibu kwa kumwambia Mungu atatumia roho yake takatifu, au kani ya utendaji. Wakati huo, Yesu alikuwa mwana wa roho wa Mungu mbinguni. Kwa hiyo, Yehova alitumia roho yake takatifu kuhamisha uhai wa Mwana wake kutoka mbinguni na kuuingiza katika tumbo la uzazi la Maria. (Yohana 1:14; Wafilipi 2:5-7) Hivyo, Maria akawa mja-mzito kimuujiza. Ili kuimarisha imani yake katika nguvu za Mungu, malaika huyo alimwambia Maria kwamba mtu wake wa ukoo Elisabeti ambaye alikuwa “amezeeka,” alikuwa ameshika mimba. Elisabeti na mume wake, Zekaria, hawakuwa na mtoto kwa sababu Elisabeti alikuwa tasa. (Luka 1:36) Mwana wao alikuja kuwa Yohana Mbatizaji, ambaye huduma yake ilikuwa imetabiriwa mapema na Yehova.​—Luka 1:10-16; 3:1-6.

 Kisha malaika Gabrieli akasema maneno ya Luka 1:37, labda akifikiria kumhusu Maria na pia Elisabeti. Maneno hayo yanawahakikishia waabudu wa Yehova leo kwamba ataendelea kutimiza ahadi zake. Hilo linatia ndani ahadi yake ya kuondoa serikali za wanadamu na kusimamisha utawala mwadilifu wa Mwana wake, Yesu Kristo, Mfalme wa Ufalme wa mbinguni wa Mungu.​—Danieli 2:44; 7:13, 14.

 Tazama video hii fupi inayoonyesha muhtasari wa kitabu cha Luka.

a Yehova ni jina la kibinafsi la Mungu. (Zaburi 83:18) Ona makala “Yehova Ni Nani?