Hamia kwenye habari

MISTARI YA BIBLIA YAFAFANULIWA

Yohana 3:16​—“Kwa Maana, Mungu Aliupenda Ulimwengu”

Yohana 3:16​—“Kwa Maana, Mungu Aliupenda Ulimwengu”

 “Kwa maana, Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa Mwana wake mzaliwa pekee, ili kila mtu anayemwamini asiangamizwe bali awe na uzima wa milele.”—Yohana 3:16, Tafsiri ya Ulimwengu Mpya.

 “Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele.”—Yohana 3:16, Union Version.

Maana ya Yohana 3:16

 Mungu anatupenda na anataka tuishi milele. Kwa sababu hiyo, alimtuma duniani Mwana wake, Yesu Kristo. Alipokuwa duniani, Yesu alifanya mambo mengi. Jambo moja alilofanya ni kuwafundisha wanafunzi wake kuhusu Mungu na Baba yake. (1 Petro 1:3) Pia, alikufa ili kuwakomboa wanadamu. Lazima tuwe na imani katika Yesu ili tupate uzima wa milele.

 Kina cha upendo wa Mungu kinaonyeshwa kupitia maneno, “akamtoa Mwana wake mzaliwa pekee.” a Yesu alikuwa Mwana wa pekee wa Mungu. Jinsi gani? Ni Yesu tu aliyeumbwa moja kwa moja na Mungu. (Wakolosai 1:17) Yeye ni “mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote.” (Wakolosai 1:15) Viumbe wengine wote kutia ndani malaika, waliumbwa kupitia Yesu. Hata hivyo, Yehova b Mungu alikuwa tayari kumtuma Mwana wake mpendwa ili aje “kuhudumu na kutoa uhai wake uwe fidia badala ya wengi.” (Mathayo 20:28) Yesu aliteseka na kisha akafa ili kutukomboa kutokana na dhambi na kifo, mambo tuliyorithi kutoka kwa mwanadamu wa kwanza, Adamu.​—Waroma 5:8, 12.

 Kuwa na imani katika Yesu kunatia ndani zaidi ya kumwamini au kutambua mambo aliyotufanyia. Tunapaswa kuonyesha kwamba tunamwamini Mwana wa Mungu kwa kumtii na kufuata hatua zake. (Mathayo 7:24-27; 1 Petro 2:21) Biblia inasema hivi: “Yule anayemwamini Mwana ana uzima wa milele; yule asiyemtii Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu hukaa juu yake.”—Yohana 3:36.

Muktadha wa Yohana 3:16

 Yesu alisema maneno hayo alipokuwa akizungumza na kiongozi wa dini Myahudi aliyeitwa Nikodemo. (Yohana 3:1, 2) Katika mazungumzo hayo, Yesu alizungumzia Ufalme wa Mungu c na ‘kuzaliwa tena.’ (Yohana 3:3) Alitaja pia jinsi ambavyo angeuawa. ‘Mwana wa binadamu atainuliwa [atatundikwa katika mti], ili kila mtu anayemwamini apate uzima wa milele.” (Yohana 3:14, 15) Kisha akakazia kwamba nafasi hiyo ya kupata uzima inachochewa na upendo mkubwa wa Mungu kuelekea wanadamu. Yesu alimalizia mazungumzo yake kwa kusema kwamba ili tupate uzima, ni lazima tuonyeshe imani na kutenda kulingana na mapenzi ya Mungu.—Yohana 3:17-21.

a Neno la Kigiriki linalotafsiriwa “mzaliwa pekee” ni monogenes, linalomaanisha “aina ya pekee, . . . wa pekee wa aina yake au kiwango, pekee (aina yake).”—A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, uku. 658.

b Yehova ni jina la kibinafsi la Mungu.—Zaburi 83:18.

c Ufalme wa Mungu, unaoitwa pia “ufalme wa mbinguni,” ni serikali inayotawala kutoka mbinguni. (Mathayo 10:7; Ufunuo 11:15) Mungu amemweka rasmi Kristo kuwa Mfalme wa Ufalme huo. Ufalme wa Mungu utatimiza mapenzi ya Mungu duniani. (Danieli 2:44; Mathayo 6:10) Kwa maelezo zaidi, tazama makala “Ufalme wa Mungu Ni Nini?