Hamia kwenye habari

MISTARI YA BIBLIA YAFAFANULIWA

Ufunuo 21:4—“Naye Atafuta Kila Chozi Katika Macho Yao”

Ufunuo 21:4—“Naye Atafuta Kila Chozi Katika Macho Yao”

 “Naye atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali.”​—Ufunuo 21:4, Tafsiri ya Ulimwengu Mpya.

 “Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena; wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena; kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita.”​—Ufunuo 21:4, Union Version.

Maana ya Ufunuo 21:4

 Mungu anaahidi kuondoa maumivu na kuteseka na si hilo tu bali pia ataondoa mambo yanayofanya tuumie na kuteseka.

 “Naye atafuta kila chozi kutoka katika macho yao.” Maneno haya yanatuhakikishia ukweli wa ahadi ambayo Yehova a alimwongoza nabii Isaya kuandika. Yehova aliahidi kwamba “atafuta kabisa machozi katika nyuso zote.” (Isaya 25:8; Ufunuo 7:17) Maneno hayo yanaonyesha kwamba Mungu anawajali sana wote wanaolia kwa sababu ya kufiwa na mtu wanayempenda, au kwa sababu wanateseka.

 “Kifo hakitakuwapo tena.” Maneno haya yanaweza pia kutafsiriwa kuwa “kifo kitatokomea kabisa” au “kifo kitakwisha.” Mungu ameahidi kwamba ataondoa kifo na uchungu ambao kinaleta. Vilevile, wafu watafufuliwa. (1 Wakorintho 15:21, 22) Basi, hatuna shaka kwamba kifo ‘kitaangamizwa.’​—1 Wakorintho 15:26.

 “Wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena.” Ahadi hiyo ya Mungu haimaanishi kwamba wanadamu hawatahisi maumivu yoyote. Kwa mfano, maumivu ambayo mwili unahisi yanatusaidia kwa sababu yanatuonya tunapokabili hatari ya kuumia au hatari nyingine yoyote. Ahadi hiyo inamaanisha kwamba maumivu ya kihisia na kimwili na pia matatizo ya kiakili ambayo yanatokana na dhambi b na kutokamilika hayatakuwepo tena.​—Waroma 8:21, 22.

 “Mambo ya zamani yamepitilia mbali.” Maneno hayo ya mwisho ya mstari huo, yanaonyesha kwamba hali za wanadamu zitabadilika kabisa. Kitabu kimoja cha marejeo kinasema: “Njia ya zamani ya maisha ambapo kifo, maombolezo, kilio, na maumivu hayangeepukika itaondolewa na kutakuwa na njia mpya ya maisha.” Wakati huo, wanadamu watafurahia maisha duniani na hali zitakuwa bora kama Mungu alivyokusudia.​—Mwanzo 1:27, 28.

Muktadha wa Ufunuo 21:4

 Mwanzoni mwa sura ya  21, mtume Yohana anaeleza kile alichoona kwenye maono: “Nami nikaona mbingu mpya na dunia mpya.” (Ufunuo 21:1) Anatumia lugha ya mfano kufafanua mabadiliko makubwa ambayo pia yalitabiriwa katika mistari mingine. (Isaya 65:17; 66:22; 2 Petro 3:13) Serikali ya Mungu iliyo mbinguni, yaani, “mbingu mpya” itaondoa serikali zote za wanadamu nayo itatawala juu ya “dunia mpya,” yaani, jamii ya wanadamu watakaokuwa wakiishi duniani.​—Isaya 65:21-23.

 Ni nini kinachoonyesha kwamba maono hayo yanahusu maisha hapa duniani? Kwanza kabisa, ahadi hiyo ya Mungu inaanza kwa maneno haya: “Hema la Mungu liko pamoja na wanadamu.” (Ufunuo 21:3) Bila shaka ahadi hiyo inawahusu wanadamu hapa duniani na si malaika huko mbinguni. Pili, maono hayo yanaonyesha kwamba “kifo hakitakuwapo tena.” (Ufunuo 21:4) Mbinguni hakuna kifo, watu wanakufa tu hapa duniani. (Waroma 5:14) Kwa hiyo, ni wazi kwamba mstari huu unazungumzia kuhusu maisha ya wakati ujao hapa duniani.

 Tazama video hii fupi inayoonyesha muhtasari wa kitabu cha Ufunuo.

a Yehova ni jina la kibinafsi la Mungu (Zaburi 83:18) Ona makala “Yehova Ni Nani?

b Katika Biblia, dhambi ni tendo, hisia, au wazo lolote linalopingana na viwango vya Mungu. Inatia ndani kutotenda jambo lililo sawa. (1 Yohana 3:4) Ona makala “Dhambi Ni Nini?