Hamia kwenye habari

Biblia Mtandaoni

Soma na usikilize Biblia mtandaoni, au upakue rekodi na video za lugha ya ishara za Biblia bila malipo. Biblia Takatifu—Tafsiri ya Ulimwengu Mpya ni tafsiri sahihi na rahisi kusoma. Imechapishwa ikiwa nzima au sehemu katika lugha zaidi ya 160. Zaidi ya nakala milioni 220 zimesambazwa.

TAZAMA

BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA