Hamia kwenye habari

Biblia Mtandaoni

Soma na usikilize Biblia mtandaoni, au upakue rekodi za sauti na video za Biblia katika lugha ya ishara bila malipo. Biblia Takatifu—Tafsiri ya Ulimwengu Mpya ni tafsiri sahihi na rahisi kusoma. Imechapishwa ikiwa nzima au kwa sehemu katika lugha zaidi ya 210. Zaidi ya nakala milioni 240 zimesambazwa.

TAZAMA

BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA