Hamia kwenye habari

MISTARI YA BIBLIA YAFAFANULIWA

Mwanzo 1:26​—“Na Tufanye Mtu kwa Mfano Wetu”

Mwanzo 1:26​—“Na Tufanye Mtu kwa Mfano Wetu”

 “Kisha Mungu akasema: ‘Na tufanye mtu kwa mfano wetu, kulingana na sura yetu, nao watawale samaki wa baharini na viumbe wanaoruka angani na wanyama wa kufugwa na dunia yote na kila mnyama anayetambaa duniani.’”​—Mwanzo 1:26, Tafsiri ya Ulimwengu Mpya.

 “Mungu akasema, Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu; wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi.”​—Mwanzo 1:26, Union Version.

Maana ya Mwanzo 1:26

 Wanadamu waliumbwa kwa mfano wa Mungu, na hilo linamaanisha kwamba wana uwezo wa kusitawisha na kuonyesha sifa kama za Mungu, kwa mfano, upendo, hisia-mwenzi, na haki. Hilo linatusaidia kuelewa kwa nini wanadamu wanaweza kuiga utu wa Mungu.

 “Mungu akasema: ‘Na tufanye mtu kwa mfano wetu.’” Kabla ya Yehova Mungu a kuumba mtu au kitu kingine chochote, alimuumba malaika mwenye nguvu ambaye baadaye alikuja kujulikana kama Yesu. Kupitia kwa Yesu, “vitu vingine vyote viliumbwa mbinguni na duniani.” (Wakolosai 1:16) Utu wa Yesu unafanana kabisa na wa Yehova—“yeye ndiye mfano wa Mungu asiyeonekana.” (Wakolosai 1:15) Kwa kufaa, Mungu angeweza kumwambia Yesu hivi: “Na tufanye mtu kwa mfano wetu.”

 “Nao watawale . . . wanyama wa kufugwa na dunia yote.” Wanyama hawakuumbwa kwa mfano wa Mungu. Hawakuumbwa kwa njia ambayo wanaweza kuonyesha sifa ambazo wanadamu huonyesha kama vile upendo wala hawana dhamiri. Hata hivyo, Mungu anawajali wanyama. Hiyo ndiyo sababu alisema kwamba wanadamu walipaswa ‘kuwatawala’ wanyama, au kuwatiisha, kuwadhibiti. Kupitia maneno hayo Yehova alikuwa akiwapa wanadamu jukumu la kuwatunza wanyama. (Zaburi 8:6-8; Methali 12:10) Yehova anawatarajia wanadamu waitunze dunia vizuri pamoja na viumbe wote waliomo.

Muktadha wa Mwanzo 1:26

 Sura mbili za kwanza za Mwanzo zinafafanua uumbaji wa ulimwengu, sayari yetu, na uhai duniani. Yehova aliumba kila kitu kwa ustadi, lakini wanadamu ndio uumbaji bora zaidi kati ya viumbe vyote duniani. Mungu alipomaliza kazi zake za uumbaji, aliona “kila kitu alichoumba, na tazama! kilikuwa chema sana.”​—Mwanzo 1:31.

 Tazama video hii fupi ili ujifunze mengi zaidi kuhusu simulizi la Mwanzo la uumbaji.

Maoni yasiyo sahihi kuhusu Mwanzo 1:26

 Maoni yasiyo sahihi: Ni wanaume tu walio na uwezo wa kuiga au kuonyesha sifa kama za Mungu, wanawake hawawezi.

 Ukweli: Katika muktadha huu, neno “mtu” katika Kiebrania cha awali linarejelea wanadamu wote, wa kiume na wa kike. Wanaume na wanawake wanaweza kuonyesha sifa kama za Mungu. Wote wana nafasi ya kupata kibali chake na kupata zawadi ya uzima wa milele.​—Mwanzo 1:26.

 Maoni yasiyo sahihi: Mungu ana mwili kama wetu.

 Ukweli: “Mungu ni Roho”​—yaani, haishi ndani ya ulimwengu wetu. (Yohana 4:24) Ingawa Biblia nyakati fulani inarejelea uso wa Mungu, mikono yake, moyo, na kadhalika, maneno hayo ya mfano yanatufundisha kumhusu Mungu kwa kutumia maneno ambayo wanadamu wanaweza kuelewa.​—Kutoka 15:6; 1 Petro 3:12.

 Maoni yasiyo sahihi: Mwanzo 1:26 inathibitisha kwamba Yesu ni Mungu.

 Ukweli: Mungu na Yesu wana uhusiano wa karibu wa baba na mwana wake, lakini wao si mtu mmoja. Yesu alifundisha kwamba Mungu ni mkuu kuliko yeye. (Yohana 14:28) Ili upate habari zaidi, tazama video yenye kichwa “Je, Yesu Kristo Ni Mungu? au usome makala yenye kichwa “Kwa Nini Yesu Anaitwa Mwana wa Mungu?

 Tazama video hii fupi uone muhtasari wa kitabu cha Mwanzo.

a Yehova ni jina la kibinafsi la Mungu. (Zaburi 83:18) Ona makala yenye kichwa “Yehova Ni Nani?