Hamia kwenye habari

MISTARI YA BIBLIA YAFAFANULIWA

Luka 2:14—“Amani Iwepo Duniani kwa Watu Wote Wanaompendeza”

Luka 2:14—“Amani Iwepo Duniani kwa Watu Wote Wanaompendeza”

 “Utukufu katika vilele vilivyo juu kwa Mungu, na juu ya dunia amani kati ya watu wa nia njema.”​—Luka 2:14. Tafsiri ya Ulimwengu Mpya (bi12).

 “Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na amani iwepo duniani kwa watu wote wanaompendeza.”​—Luka 2:14. Agano Jipya: Tafsiri ya Kusoma-Kwa-Urahisi.

Maana ya Luka 2:14

 Maneno haya ya sifa yaliyotangazwa na malaika, Yesu alipozaliwa, yanaonyesha kwamba wale wanaomwamini Yesu wanaweza kupata kibali cha Mungu na kufurahia amani.

 “Utukufu katika vilele vilivyo juu.” Malaika walisema maneno hayo ili kukazia kwamba Mungu anastahili kupokea utukufu wote. Maneno hayo pia yanaonyesha kwamba Yehova a Mungu angepata utukufu mwingi kutokana na kuzaliwa kwa Yesu na huduma yake duniani. Kwa mfano, siku zote Yesu alimpa Mungu sifa kwa kuwa Mungu ndiye chanzo cha mambo aliyofundisha, alisema: “Mambo ninayofundisha si yangu, bali ni ya yule aliyenituma.” (Yohana 7:16-18) Yesu alipofanya miujiza, mara nyingi watu walioishuhudia “[walianza] kumtukuza Mungu.” (Luka 5:18, 24-26; Yohana 5:19) Hata kifo cha Yesu kilimletea Mungu utukufu. Kupitia kifo cha Yesu, Mungu atatimiza kusudi lake kuu la kujaza dunia watu waadilifu wanaopenda amani.​—Mwanzo 1:28.

 “Juu ya dunia amani.” Amani hii haimaanishi tu kwamba hakuna vita. Inatia ndani amani ya moyoni au utulivu ambao mtu anapata tu anapokuwa na kibali cha Yehova. Kupitia Yesu wanadamu wanaweza kuwa na amani pamoja na Mungu. (Yakobo 4:8) Kwa kuwa Yesu ndiye Mfalme wa Ufalme wa Mungu, ataleta amani kamili na inayodumu duniani pote.​—Zaburi 37:11; Luka 1:32, 33.

 “Watu wa nia njema.” Maneno hayo yanarejezea watu ambao wana nia njema kutoka kwa Mungu, au kibali chake, kwa sababu wanamwamini kabisa Mungu na pia yule ambaye ametumwa na Mungu, yaani, Yesu. Maneno hayo hayamaanishi kwamba Mungu anaonyesha nia njema kwa wanadamu wote licha ya mitazamo na matendo yao, wala hayamaanisha nia njema ambayo huenda wanadamu wakawa nayo. Baadhi ya tafsiri za Biblia kama vile King James Version ya Kiingereza, inatafsiri maneno hayo kuwa “nia njema kuelekea watu.” Hata hivyo, hati za kale zaidi za Kigiriki zinazotegemeka zaidi zinaunga mkono Tafsiri ya Ulimwengu Mpya na tafsiri nyingine za kisasa zinazotoa wazo la amani miongoni mwa watu ambao Mungu anawakubali.​—Ona “ Luka 2:14 Kulingana na Tafsiri Nyingine.”

Muktadha wa Luka 2:14

 Luka sura ya 2 inaeleza kuhusu maisha ya utotoni ya Yesu akiwa mwanadamu. Muda mfupi baada ya Yesu kuzaliwa, malaika aliwatokea wachungaji “ambao waliishi nje wakichunga makundi yao usiku.” b (Luka 2:4-8) “Ghafla malaika wa Yehova akawatokea, na utukufu wa Yehova ukawaangazia pande zote, nao wakaogopa sana. Malaika alitangaza, “habari njema ya shangwe,” alipowaambia wachungaji hivi: “Leo katika jiji la Daudi, amezaliwa mwokozi ambaye ni Kristo, Bwana.” (Luka 2:9-11) Wachungaji waliambiwa mahali ambapo wangemkuta mtoto huyo, kisha wakaona umati wa malaika wakimsifu Mungu. Walipoenda Bethlehemu, waliwakuta Maria na Yosefu pamoja na mtoto huyo mchanga, yaani, Yesu. (Luka 2:12-16) Wachungaji waliwaeleza mambo yenye kustaajabisha waliokuwa wamejionea, kisha wakaondoka “wakimtukuza na kumsifu Mungu kwa sababu ya mambo yote waliyosikia na kuona.”​—Luka 2:17-20.

 Luka 2:14 Kulingana na Tafsiri Nyingine

 “Utukufu kwa Mungu juu mbinguni, na amani duniani kwa watu anaowafadhili!”​—Luka 2:14. Biblia Habari Njema.

 “Utukufu kwa Mungu juu, na amani duniani kwa watu aliopendezwa nao.”​—Luka 2:14. Biblia ya Kiafrika.

 “Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia.”​—Luka 2:14. Union Version.

 Tazama video hii fupi inayoonyesha muhtasari wa kitabu cha Luka.

a Yehova ni jina la kibinafsi la Mungu. (Zaburi 83:18) Ona makala “Yehova Ni Nani?

b Kwa kuwa wachungaji walikuwa wakilala nje, hilo linaonyesha kwamba matukio haya hayakutukia katika majira ya baridi kali. Ili kujifunza mengi zaidi, soma makala yenye kichwa “Yesu Alizaliwa Lini?