Hamia kwenye habari

MISTARI YA BIBLIA YAFAFANULIWA

Waefeso 3:20—“[Mungu] Aweza Kufanya Mambo Makuu Zaidi ya Yale Tuwezayo Kuomba au Kufikiria”

Waefeso 3:20—“[Mungu] Aweza Kufanya Mambo Makuu Zaidi ya Yale Tuwezayo Kuomba au Kufikiria”

 “Basi kwa yule anayeweza, kulingana na nguvu zake zinazotenda ndani yetu, kufanya kwa wingi zaidi kupita mambo yote tunayoomba au tunayofikiri, na awe na utukufu.”​—Waefeso 3:20, 21, Tafsiri ya Ulimwengu Mpya.

 “Kwake yeye ambaye kwa nguvu yake ifanyayo kazi ndani yetu aweza kufanya mambo makuu zaidi ya yale tuwezayo kuomba au kufikiria; kwake Mungu uwe utukufu.”​—Waefeso 3:20, 21, Biblia Habari Njema.

Maana ya Waefeso 3:20

 Mtume Paulo anaeleza uhakika wake kwamba Mungu anaweza kujibu sala na kutimiza matarajio ya waabudu Wake katika njia ambazo huenda wakafikiri haziwezekani. Majibu yake yanaweza hata kuzidi mambo wanayotarajia au kuwazia.

 “Basi kwa yule anayeweza, kulingana na nguvu zake zinazotenda ndani yetu.” Mstari wa 21 unafunua kwamba “yule” anayetajwa hapa ni Yehova Mungu. a Hapo, Paulo anaandika hivi: “Na awe na utukufu kupitia kutaniko na kupitia Kristo Yesu.” (Yohana 20:31) Isitoshe, Mungu anaweza kutupatia nguvu, au uwezo, tunaohitaji ili kufanya mapenzi yake.​—Wafilipi 4:13.

 Katika mstari wa 20, mtume Paulo anakazia jambo fulani la pekee kuhusu uwezo wa Yehova wa kuwasaidia waabudu Wake. Kitabu kimoja kikielezea maneno “yule anayeweza,” kinasema hivi: “Mstari huu haumaanishi kwamba Mungu anaweza au kwamba inawezekana atafanya jambo fulani, bali maneno hayo yanamaanisha kwamba ana nguvu za kufanya jambo hilo.” Rafiki anaweza kutaka kutusaidia lakini huenda akakosa uwezo wa kufanya hivyo, hata hivyo sikuzote Yehova anaweza kufanya kinachohitajika ili kuwatunza waabudu wake na kujibu sala zao. Yeye peke yake ndiye mwenye uwezo na mamlaka isiyo na kipimo.​—Isaya 40:26.

 “[Mungu anaweza] kufanya kwa wingi zaidi kupita mambo yote tunayoomba au tunayofikiri.” Yehova anaweza kufanya mengi zaidi ya kuandaa kwa wingi kwa ajili ya waabudu wake. Anaweza kuwasaidia kwa njia inayozidi kwa mbali kile wanachoona kuwa kinatosha, au kuwa ni kingi sana.

 Maneno “kupita mambo yote tunayoomba au tunayofikiri” yanakazia maneno yanayotangulia. Kwa kusema “kupita mambo yote tunayoomba au tunayofikiri,” mtume anataka Wakristo wote waelewe kwamba Mungu anaweza kuwasaidia katika njia zinazozidi matarajio yao. Tafsiri ya Biblia ya Union Version inasema hivi katika sehemu ya kwanza ya mstari wa 20: “Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo.” Nyakati fulani, huenda Wakristo wakahisi kwamba matatizo yao ni makubwa sana au tata sana hivi kwamba hayawezi kutatuliwa. Huenda hata wasijue wasali kuhusu nini. Lakini Yehova hajapungukiwa katika ufahamu au katika uwezo wake wa kusaidia. Kwa wakati wake, anaweza kutatua tatizo lolote—na afanye hivyo katika njia ambazo huenda watumishi wake wasiwazie au kufikiri inawezekana. (Ayubu 42:2; Yeremia 32:17) Kwa sasa, anawapa nguvu za kuvumilia—kwa shangwe!—Yakobo 1:2, 3.

Muktadha wa Waefeso 3:20

 Kitabu cha Waefeso ni barua ambayo mtume Paulo aliwaandikia Wakristo waliokuwa wakiishi katika jiji la Efeso katika eneo la Asia Ndogo, ambalo leo ni sehemu ya Uturuki. Katika barua yake, Paulo aliandika mawazo aliyosema katika sala kwa ajili yao. (Waefeso 3:14-21) Alisali kwamba wao—na pia Wakristo wote—wafahamu vizuri zaidi upendo wa Kristo kwa kujitahidi kuiga njia ya Yesu yenye upendo ya kufikiri na kutenda. Paulo alimalizia sala yake kwa kumsifu Mungu na kusema maneno yanayopatikana kwenye Waefeso 3:20, 21.

 Tazama video hii fupi inayoonyesha muhtasari wa kitabu cha Waefeso.

a Yehova ni jina la kibinafsi la Mungu. (Zaburi 83:18) Ona makala yenye kichwa “Yehova Ni Nani?