Zaburi 129:1-8

Wimbo wa Mipando. 129  “Kwa muda mrefu wa kutosha wamenionyesha uadui tangu ujana wangu,”+Israeli na aseme sasa,+   “Kwa muda mrefu wa kutosha wamenionyesha uadui tangu ujana wangu;+Hata hivyo hawajanishinda.+   Walimaji wamelima juu ya mgongo wangu;+Wameirefusha mitaro yao.”   Yehova ni mwadilifu.+Amezikata vipande-vipande kamba za waovu.+   Wataona aibu na kurudi nyuma wenyewe,+Wale wote wanaochukia Sayuni.+   Watakuwa kama majani mabichi ya paa,+Ambayo yamekauka kabla hayajang’olewa,+   Ambayo mvunaji hajajaza mkono wake kwa hayo,+Wala kifua chake yeyote anayekusanya miganda.   Wala wanaopita karibu hawajasema:“Baraka ya Yehova na iwe juu yenu.+Tumewabariki ninyi katika jina la Yehova.”+

Maelezo ya Chini