Zaburi 9:1-20

Kwa kiongozi wa Muth-labeni. Muziki wa Daudi. א [ʼAʹleph] 9  Nitakusifu wewe, Ee Yehova, kwa moyo wangu wote;+Nitazitangaza kazi zako zote za ajabu.+   Nitakushangilia na kukufurahia,+Nitalipigia jina lako muziki, Ee Uliye Juu Zaidi.+ ב [Behth]   Adui zangu wanapogeuka nyuma,+Watajikwaa na kuangamia kutoka mbele zako.+   Kwa maana umetekeleza hukumu yangu na kesi yangu;+Umeketi juu ya kiti cha ufalme ukihukumu kwa uadilifu.+ ג [Giʹmel]   Umeyakemea mataifa,+ umemwangamiza mwovu.+Jina lao umelifutilia mbali mpaka wakati usio na kipimo, naam, milele.+   Ewe adui, ukiwa wako umefikia mwisho wake wa kudumu,+Na majiji ambayo umeyang’oa.+Kumbukumbu lao hakika litaangamia.+ ה [Heʼ]   Yeye Yehova ataketi mpaka wakati usio na kipimo,+Akifanya imara kiti chake cha ufalme kwa ajili ya hukumu.+   Naye mwenyewe ataihukumu kwa uadilifu nchi yenye kuzaa;+Atavihukumu vikundi vya mataifa kwa unyoofu.+ ו [Waw]   Naye Yehova atakuwa kilele salama kwa ajili ya mtu yeyote aliyekandamizwa,+Kilele salama wakati wa taabu.+ 10  Na wale wanaolijua jina lako watakutegemea,+Kwa maana hakika hutawaacha wale wanaokutafuta, Ee Yehova.+ ז [Zaʹyin] 11  Mpigieni Yehova muziki, yeye anayekaa Sayuni;+Tangazeni matendo yake katikati ya vikundi vya watu.+ 12  Kwa maana, wakati wa kutafuta umwagikaji wa damu,+ hakika atawakumbuka hao;+Hakika yeye hatakisahau kilio cha wenye kuteseka.+ ח [Chehth] 13  Unionyeshe kibali, Ee Yehova; uone mateso yangu kutoka kwa wale wanaonichukia,+Ewe unayeniinua kutoka katika malango ya kifo,+ 14  Ili niyatangaze matendo yako yote yanayostahili sifa+Katika malango+ ya binti Sayuni,+Ili niushangilie wokovu wako.+ ט [Tehth] 15  Mataifa yamezama katika shimo walilolifanya;+Mguu wao wenyewe umekamatwa+ katika wavu+ waliouficha. 16  Yehova anajulikana kwa hukumu ambayo ametekeleza.+ Mwovu amenaswa na utendaji wa mikono yake mwenyewe.+ Higayoni. Sela. י [Yohdh] 17  Watu waovu+ watarudi katika Kaburi,*+Naam, mataifa yote yanayomsahau Mungu.+ 18  Kwa maana maskini hawatasahauliwa sikuzote,+Wala tumaini la wapole halitaangamia kamwe.+ כ [Kaph] 19  Usimame, Ee Yehova! Mwanadamu anayeweza kufa asiwe na nguvu zaidi.+Mataifa na yahukumiwe mbele za uso wako.+ 20  Utie woga ndani yao, Ee Yehova,+Ili mataifa yapate kujua kwamba wao ni wanadamu tu wanaoweza kufa.+ Sela.

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.