Zaburi 139:1-24

Kwa kiongozi. Ya Daudi. Muziki. 139  Ee Yehova, umenichunguza kabisa, nawe unanijua.+   Wewe mwenyewe umepata kujua kuketi kwangu na kusimama kwangu.+Umeichunguza fikira yangu tokea mbali.+   Umepima kusafiri kwangu na kulala kwangu nikiwa nimejinyoosha,+Nawe umezijua njia zangu zote.+   Kwa maana hamna neno hata moja katika ulimi wangu,+Lakini, tazama! Ee Yehova, tayari unajua yote.+   Nyuma na mbele umenizingira;Nawe unauweka mkono wako juu yangu.   Ujuzi wa namna hiyo ni wa ajabu mno kwangu.+Ni wa juu sana hivi kwamba siwezi kuufikia.+   Ni wapi ninapoweza kwenda mbali na roho yako,+Na ni wapi ninapoweza kukimbilia mbali na uso wako?+   Kama ningepanda mbinguni, ungekuwa huko;+Na kama ningetandika kitanda changu katika Kaburi,* tazama! ungekuwa huko.+   Kama ningechukua mabawa+ ya mapambazuko,Ili nipate kuishi katika bahari ya mbali sana,+ 10  Huko, pia, mkono wako ungeniongoza+Nao mkono wako wa kuume ungenishika.+ 11  Na kama ningesema: “Hakika giza litanifunika haraka!”+Ndipo usiku ungekuwa nuru kunizunguka.+ 12  Hata giza lenyewe halingekuwa jeusi mno kwako,+Lakini usiku wenyewe ungeng’aa kama mchana;+Giza lingekuwa sawa tu na nuru.+ 13  Kwa maana wewe mwenyewe uliumba figo zangu;+Wewe uliniweka nikiwa nimekingwa katika tumbo la mama yangu.+ 14  Nitakusifu kwa sababu nimeumbwa kwa njia ya ajabu yenye kuogopesha.+Kazi zako ni za ajabu,+Kama vile nafsi yangu inavyojua vema.+ 15  Mifupa yangu haikufichwa kwako+Nilipofanyizwa katika siri,+Nilipoungwa katika sehemu za chini kabisa+ za dunia. 16  Macho yako yalikiona kiini-tete changu,+Na katika kitabu chako sehemu zake zote zilikuwa zimeandikwa,Kuhusiana na siku ambazo zilifanyizwa+Na hakukuwako hata moja kati ya hizo. 17  Kwa hiyo, jinsi mawazo yako yalivyo yenye thamani kwangu!+Ee Mungu, jinsi jumla yake yote ilivyo kuu!+ 18  Kama ningejaribu kuyahesabu, ni mengi kuliko hata chembe za mchanga.+Nimeamka, na bado niko pamoja nawe.+ 19  Laiti wewe, Ee Mungu, ungemuua mwovu!+Ndipo hata watu wenye hatia ya damu+ hakika wangeniondokea, 20  Wanaosema mambo juu yako kulingana na wazo lao;+Wamelitumia jina lako vibaya+—wapinzani wako.+ 21  Je, mimi siwachukii wale wanaokuchukia vikali, Ee Yehova,+Na je, sichukizwi na wale wanaokuasi?+ 22  Kwa chuki kamili, ninawachukia.+Wamekuwa adui halisi kwangu.+ 23  Unichunguze kabisa, Ee Mungu, uujue moyo wangu.+Unichunguze, na uzijue fikira zangu zinazofadhaisha,+ 24  Na uone kama ndani yangu mna njia yoyote yenye kuumiza,+Na uniongoze katika njia+ ya mpaka wakati usio na kipimo.

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.