Zaburi 91:1-16

91  Yeyote anayekaa mahali pa siri+ pa Aliye Juu Zaidi+Atajipatia makao katika kivuli cha Mweza-Yote.+   Nitamwambia Yehova: “Wewe ni kimbilio langu na ngome yangu,+Mungu wangu, ambaye nitamtegemea.”+   Kwa maana yeye mwenyewe atakukomboa kutoka katika mtego wa mwindaji wa ndege,+Kutoka kwa tauni inayosababisha shida.+   Kwa manyoya yake ataweka kizuizi usiweze kufikiwa,+Nawe utapata kimbilio chini ya mabawa yake.+Ukweli+ wake utakuwa ngao+ kubwa na boma.   Hutaogopa kitu chochote chenye kutia hofu wakati wa usiku,+Wala mshale+ unaoruka mchana,   Wala tauni inayotembea gizani,+Wala maangamizi yanayopora katikati ya mchana.+   Elfu wataanguka upande wakoNa elfu kumi kwenye mkono wako wa kuume;Haitakukaribia wewe.+   Utatazama kwa macho yako tu+Na kuona malipo ya waovu.+   Kwa sababu ulisema: “Yehova ni kimbilio langu,”+Umemfanya Aliye Juu Zaidi awe makao yako;+ 10  Hakuna msiba utakaokuangukia,+Na hata pigo halitakaribia hema lako.+ 11  Kwa maana atawaamuru malaika zake kukuhusu wewe,+Ili kukulinda katika njia zako zote.+ 12  Watakuchukua mikononi mwao,+Ili usiugonge mguu wako juu ya jiwe lolote.+ 13  Utamkanyaga mwana-simba na swila;+Utamkanyagia chini mwana-simba mwenye manyoya shingoni na nyoka mkubwa.+ 14  Kwa sababu ameweka upendo wake juu yangu,+Mimi nitamwokoa pia.+Nitamlinda kwa sababu amelijua jina langu.+ 15  Ataniitia, nami nitamjibu.+Nitakuwa pamoja naye katika taabu.+Nitamwokoa na kumtukuza.+ 16  Nitamshibisha kwa wingi wa siku,+Nami nitamfanya aone wokovu wangu.+

Maelezo ya Chini