Zaburi 107:1-43

(Zaburi 107 – 150) 107  Mshukuruni Yehova, kwa maana yeye ni mwema;+Kwa maana fadhili zake zenye upendo ni za mpaka wakati usio na kipimo.+   Wote waliookolewa wa Yehova na waseme hivyo,+Ambao amewaokoa kutoka katika mkono wa adui,+   Na ambao amewakusanya pamoja kutoka katika nchi mbalimbali,+Kutoka mashariki na kutoka magharibi,+Kutoka kaskazini na kutoka kusini.+   Walitanga-tanga nyikani,+ jangwani;+Hawakupata njia yoyote ya kwenda kwenye jiji la kukaa.+   Walikuwa na njaa, na kiu pia;+Nafsi yao ndani yao ikaanza kuzimia.+   Nao wakaendelea kumlilia Yehova katika taabu yao;+Akawakomboa kutoka katika mikazo iliyokuwa juu yao,+   Na kuwatembeza katika njia iliyo sawa,+Ili waingie katika jiji la kukaa.+   Watu na wamtolee Yehova shukrani kwa ajili ya fadhili zake zenye upendo+Na kwa ajili ya kazi zake za ajabu kwa wana wa binadamu.+   Kwa maana ameishibisha nafsi iliyokauka;+Na nafsi yenye njaa ameijaza vitu vyema.+ 10  Kuna wale waliokuwa wakikaa katika giza na kivuli kizito,+Wafungwa katika mateso na vyuma.+ 11  Kwa maana waliyaasi+ maneno ya Mungu;+Na shauri la Aliye Juu Zaidi hawakuwa wameliheshimu.+ 12  Kwa hiyo, akautiisha moyo wao kwa taabu;+Walijikwaa, wala hapakuwa na mtu mwenye kusaidia.+ 13  Nao wakaanza kumwomba Yehova msaada katika taabu yao;+Na kutoka katika mikazo iliyokuwa juu yao yeye akawaokoa kama kawaida.+ 14  Akawatoa katika giza na kivuli kizito,+Na hata kuzikata pingu zao.+ 15  Watu na wamshukuru Yehova kwa ajili ya fadhili zake zenye upendo+Na kwa ajili ya kazi zake za ajabu kwa wana wa binadamu.+ 16  Kwa maana ameivunja milango ya shaba,+Naye ameyakata hata mapingo ya chuma.+ 17  Wale waliokuwa wapumbavu, kwa sababu ya njia ya ukosaji wao+Na kwa sababu ya makosa yao, mwishowe walijiletea mateso wenyewe.+ 18  Nafsi yao ikachukia kila namna ya chakula,+Nao wakayafikia malango ya kifo.+ 19  Nao wakaanza kumwomba Yehova msaada katika taabu yao;+Na kutoka katika mikazo iliyokuwa juu yao akawaokoa kama kawaida.+ 20  Akatuma neno lake na kuwaponya+Na kuwaokoa kutoka katika mashimo yao.+ 21  Watu na wamshukuru Yehova kwa ajili ya fadhili zake zenye upendo+Na kwa ajili ya kazi zake za ajabu kwa wana wa binadamu.+ 22  Na watoe dhabihu za kutoa shukrani+Na kutangaza kazi zake kwa vigelegele vya shangwe.+ 23  Wale wanaoshuka baharini kwa meli,+Wanaofanya biashara katika maji mengi,+ 24  Hao ndio ambao wameziona kazi za Yehova+Na kazi zake za ajabu vilindini;+ 25  Jinsi anavyosema neno na kutokeza upepo wenye tufani,+Hivi kwamba unainua mawimbi yake.+ 26  Wao hupanda juu mbinguni,Hushuka mpaka chini.Kwa sababu ya msiba nafsi yao hujikuta inayeyuka.+ 27  Wanayumba-yumba na kwenda huku na huku kama mlevi,+Na hata hekima yao yote huvurugika.+ 28  Nao huanza kumpaazia Yehova kilio katika taabu yao,+Naye huwatoa katika mikazo iliyo juu yao.+ 29  Huituliza dhoruba ya upepo ikawa kimya,+Hivi kwamba mawimbi ya bahari hukaa kimya.+ 30  Nao hushangilia kwa sababu yanatulia,Naye huwapeleka kwenye bandari inayowapendeza.+ 31  Watu na wamtolee Yehova shukrani kwa ajili ya fadhili zake zenye upendo+Na kwa ajili ya kazi zake za ajabu kwa wana wa binadamu.+ 32  Na wamtukuze katika kutaniko la watu;+Na katika kikao cha wazee na wampe sifa.+ 33  Yeye huigeuza mito iwe nyika,+Na chemchemi za maji ziwe nchi yenye ukame,+ 34  Nchi yenye kuzaa iwe nchi ya chumvi,+Kwa sababu ya ubaya wa wale wanaokaa humo. 35  Huigeuza nyika iwe dimbwi la maji lenye matete,+Na nchi ya eneo lisilo na maji iwe chemchemi za maji.+ 36  Na huko huwafanya wenye njaa wakae,+Hivi kwamba wanasimamisha imara jiji la kukaa.+ 37  Nao hupanda mbegu viwanjani na kupanda mashamba ya mizabibu,+Ili yapate kutokeza mimea yenye kutoa mazao.+ 38  Naye huwabariki hivi kwamba wanakuwa wengi sana;+Wala haachi ng’ombe wao wawe wachache.+ 39  Tena wanakuwa wachache na kuchutama+Kwa sababu ya kizuizi, msiba na huzuni.+ 40  Anamwaga dharau juu ya watu wenye vyeo,+Hivi kwamba anawafanya watange-tange katika mahali penye ukiwa, pasipo na njia.+ 41  Lakini humlinda maskini kutokana na mateso+Na kumgeuza kuwa familia nyingi kama kundi.+ 42  Wanyoofu huona na kushangilia;+Lakini ukosefu wote wa uadilifu utafunga kinywa chake.+ 43  Ni nani mwenye hekima? Atayashika mambohayo+Na kukaza fikira zake kwa matendo ya Yehova ya fadhili zenye upendo.+

Maelezo ya Chini