Zaburi 115:1-18

115  Sisi hatuna chochote, Ee Yehova, sisi hatuna chochote,+Bali jina lako ulitukuze+Kulingana na fadhili zako zenye upendo, kulingana na ukweli wako.+   Kwa nini mataifa yaseme:+“Yuko wapi, sasa, Mungu wao?”+   Lakini Mungu wetu yuko mbinguni;+Kila kitu ambacho alipendezwa kufanya, amekifanya.+   Sanamu zao ni fedha na dhahabu,+Kazi ya mikono ya mtu wa udongo.+   Zina kinywa, lakini haziwezi kusema;+Zina macho, lakini haziwezi kuona;+   Zina masikio, lakini haziwezi kusikia.+Zina pua, lakini haziwezi kunusa.+   Zina mikono, lakini haziwezi kugusa.+Zina miguu, lakini haziwezi kutembea;+Hazitoi sauti yoyote kwa koo zao.+   Wale wanaozifanya watakuwa kama hizo,+Wale wote wanaozitegemea.+   Ee Israeli, mtegemeeni Yehova;+Yeye ndiye msaada wao na ngao yao.+ 10  Ee nyumba ya Haruni, mtegemeeni Yehova;+Yeye ndiye msaada wao na ngao yao.+ 11  Ninyi mnaomwogopa Yehova, mtegemeeni Yehova;+Yeye ndiye msaada wao na ngao yao.+ 12  Yehova mwenyewe ametukumbuka; atatoa baraka,+Ataibariki nyumba ya Israeli,+Ataibariki nyumba ya Haruni.+ 13  Atawabariki wale wanaomwogopa Yehova,+Wadogo kwa wakubwa.+ 14  Yehova atawapa ninyi ongezeko,+Ninyi na wana wenu.+ 15  Ninyi ndio mliobarikiwa na Yehova,+Mtengenezaji wa mbingu na dunia.+ 16  Mbingu ni mbingu za Yehova,+Bali dunia amewapa wana wa binadamu.+ 17  Wafu wenyewe hawamsifu Yah,+Wala wowote wanaoingia mahali penye kimya.+ 18  Lakini sisi wenyewe tutambariki Yah+Kutoka sasa mpaka wakati usio na kipimo.+Msifuni Yah!+

Maelezo ya Chini