Zaburi 33:1-22

33  Pigeni vigelegele vya shangwe, enyi waadilifu, kwa sababu ya Yehova.+Sifa ni jambo linalofaa kwa wanyoofu.+   Mtoleeni Yehova shukrani kwa kinubi;+Mpigieni muziki kwa kinanda+ chenye nyuzi kumi.   Mwimbieni wimbo mpya;+Fanyeni yote mnayoweza katika kumpigia vinanda pamoja na vigelegele vya shangwe.+   Kwa maana neno la Yehova ni la unyoofu,+Nayo kazi yake yote ni kwa uaminifu.+   Anapenda uadilifu na haki.+Dunia imejawa na fadhili zenye upendo za Yehova.+   Mbingu zilifanywa kwa neno la Yehova,+Nayo majeshi yake yote yalifanywa kwa roho ya kinywa chake.+   Anayakusanya maji ya bahari kana kwamba ni kwa bwawa,+Akiweka katika maghala maji yenye kututumuka.   Wale wote walio wa dunia na wamwogope Yehova.+Wote wanaokaa katika nchi yenye kuzaa na wamhofu.+   Kwa maana yeye mwenyewe alisema, na ikawa hivyo;+Yeye mwenyewe alitoa amri, nayo ikasimama hivyo.+ 10  Yehova mwenyewe amevunja shauri la mataifa;+Amezuia fikira za vikundi vya watu.+ 11  Shauri la Yehova litasimama milele;+Mawazo ya moyo wake ni kwa kizazi kimoja baada ya kizazi kingine.+ 12  Lenye furaha ni taifa ambalo Mungu wake ni Yehova,+Watu ambao amewachagua wawe urithi wake.+ 13  Kutoka mbinguni Yehova ametazama,+Amewaona wana wote wa binadamu.+ 14  Kutoka katika mahali palipofanywa imara ambako yeye hukaa+Amewakazia macho wale wote wanaokaa duniani. 15  Anaifanyiza mioyo yao wote pamoja;+Anazifikiria kazi zao zote.+ 16  Hakuna mfalme anayeokolewa kwa wingi wa majeshi yake;+Mtu mwenye nguvu haokolewi kwa wingi wa nguvu.+ 17  Farasi ni udanganyifu kwa ajili ya wokovu,+Na kwa wingi wa nguvu zake haokoi.+ 18  Tazama! Jicho la Yehova linawaelekea wale wanaomwogopa,+Wale wanaozingojea fadhili zake zenye upendo,+ 19  Ili kuikomboa nafsi yao na kifo,+Na kuwahifadhi hai wakati wa njaa.+ 20  Nafsi yetu imekuwa ikimtarajia Yehova.+Yeye ni msaidizi wetu na ngao yetu.+ 21  Kwa maana moyo wetu hushangilia katika yeye;+Kwa maana tumelitegemea jina lake takatifu.+ 22  Fadhili zako zenye upendo, Ee Yehova, na ziwe juu yetu,+Kwa vile tumeendelea kukungojea.+

Maelezo ya Chini