Zaburi 135:1-21

135  Msifuni Yah!+Lisifuni jina la Yehova,+Toeni sifa, enyi watumishi wa Yehova,+   Ninyi mnaosimama katika nyumba ya Yehova,+Katika nyua za nyumba ya Mungu wetu.+   Msifuni Yah, kwa maana Yehova ni mwema.+Lipigieni jina lake muziki, kwa maana linapendeza.+   Kwa maana Yah amemchagua Yakobo kwa ajili yake mwenyewe,+Israeli awe mali yake ya pekee.+   Kwa maana mimi mwenyewe najua vema kwamba Yehova ni mkuu,+Na Bwana wetu ni zaidi ya miungu mingine yote.+   Kila kitu ambacho Yehova alipendezwa kufanya, amefanya+Mbinguni na duniani, baharini na katika vilindi vyote vya maji.+   Anafanya mivuke ipande kutoka mwisho wa dunia;+Amefanya hata malango kwa ajili ya mvua;+Anauleta upepo kutoka katika maghala yake,+   Yeye aliyewapiga na kuwaua wazaliwa wa kwanza wa Misri,+Mwanadamu na pia mnyama.+   Alituma ishara na miujiza katikati yako, Ee Misri,+Juu ya Farao na juu ya watumishi wake wote;+ 10  Yeye aliyepiga mataifa mengi+Na kuua wafalme wenye nguvu,+ 11  Naam, Sihoni mfame wa Waamori+Na Ogu mfalme wa Bashani+Na falme zote za Kanaani,+ 12  Na ambaye aliitoa nchi yao iwe urithi,+Urithi kwa Israeli watu wake.+ 13  Ee Yehova, jina lako ni la mpaka wakati usio na kipimo.+Ee Yehova, ukumbusho wako ni wa mpaka kizazi baada ya kizazi.+ 14  Kwa maana Yehova atawatetea watu wake,+Naye atajuta kwa sababu ya watumishi wake.+ 15  Sanamu za mataifa ni fedha na dhahabu,+Kazi ya mikono ya mtu wa udongo.+ 16  Zina kinywa, lakini haziwezi kusema lolote;+Zina macho, lakini haziwezi kuona chochote;+ 17  Zina masikio, lakini haziwezi kusikia lolote.+Pia hazina roho yoyote katika vinywa vyao.+ 18  Wale wanaozifanya watakuwa tu kama hizo,+Kila mtu anayezitegemea.+ 19  Ee nyumba ya Israeli, mbarikini Yehova.+Ee nyumba ya Haruni, mbarikini Yehova.+ 20  Ee nyumba ya Lawi, mbarikini Yehova.+Ninyi mnaomwogopa Yehova, mbarikini Yehova+. 21  Na abarikiwe Yehova kutoka Sayuni,+Anayekaa katika Yerusalemu.+Msifuni Yah!+

Maelezo ya Chini