Zaburi 88:1-18

Wimbo, muziki wa wana wa Kora. Kwa kiongozi juu ya Mahalathi kwa ajili ya maitikio. Maskili ya Hemani+ Mwezra. 88  Ee Yehova, Mungu wa wokovu wangu,+Wakati wa mchana nimepaaza kilio,+Usiku pia, mbele zako.+   Sala yangu itakuja mbele zako.+Utege sikio lako kwa kilio changu cha kusihi.+   Kwa maana nafsi yangu imepata misiba ya kutosha,+Na maisha yangu yamekaribiana na Kaburi.*+   Nimehesabiwa katikati ya wale wanaoshuka kuingia shimoni;+Nimekuwa kama mwanamume ambaye hana nguvu,+   Aliyewekwa huru katikati ya wafu,+Kama waliouawa ambao wanalala kaburini,+Ambao huwakumbuki tenaNa ambao wametenganishwa na mkono wako wenye kusaidia.+   Umeniweka katika shimo lililo katika vina vya chini kabisa,Katika mahali penye giza, katika abiso kubwa.+   Ghadhabu yako imejitupa juu yangu,+Nawe umenitesa kwa mashuu yako yote.+ Sela.   Umewaweka rafiki zangu mbali nami;+Umeniweka kuwa kama kitu chenye kuchukiza sana kwao.+Niko chini ya kizuizi wala siwezi kwenda.+   Jicho langu mwenyewe limedhoofika kwa sababu ya mateso yangu.+Nimekuitia wewe, Ee Yehova, mchana kutwa;+Nimekunyooshea mikono yangu.+ 10  Je, utawafanyia wale waliokufa jambo la ajabu?+Au je, wale wasiojiweza katika kifo watasimama,+Je, watakusifu wewe?+ Sela. 11  Je, fadhili zako zenye upendo zitatangazwa katika kaburi,Na uaminifu wako katika mahali pa maangamizi?+ 12  Je, jambo lako la ajabu litajulikana katika giza,+Au uadilifu wako katika nchi ya usahaulifu?+ 13  Na bado wewe, Ee Yehova, nimekulilia unisaidie,+Na asubuhi sala yangu inaendelea kukuelekea.+ 14  Kwa nini, Ee Yehova, unaitupilia mbali nafsi yangu?+Kwa nini unauficha uso wako mbali nami?+ 15  Ninateseka nami niko karibu kukata pumzi tangu uvulana;+Nimevumilia sana vitu vyenye kuogopesha kutoka kwako.+ 16  Miwako ya hasira yako inayowaka imepita juu yangu;+Vitisho kutoka kwako mwenyewe vimeninyamazisha.+ 17  Vimenizunguka kama maji mchana kutwa;+Vyote vimenizingira kwa wakati mmoja. 18  Rafiki na mwenzangu umewaweka mbali nami;+Mahali penye giza ndipo rafiki zangu.+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.