Zaburi 28:1-9

Ya Daudi. 28  Mimi huendelea kukuita wewe, Ee Yehova.+Ee Mwamba wangu, usiwe kwangu kama kiziwi,+Ili usininyamazie+Nami nisilazimike kuwa kama wale wanaoshuka chini shimoni.+   Uisikie sauti ya kusihi kwangu ninapokulilia unisaidie,Wakati ninapoinua mikono+ yangu katika chumba cha ndani kabisa cha mahali pako patakatifu.+   Usinikokote pamoja na watu waovu na pamoja na wanaotenda mambo yenye kuumiza,+Wale wanaosema amani na wenzao+ lakini ambao katika mioyo yao mna jambo lililo baya.+   Uwape kulingana na matendo yao+Na kulingana na ubaya wa mazoea yao.+Uwape kulingana na kazi ya mikono yao.+Uwalipe matendo yao wenyewe.+   Kwa maana hawajali utendaji wa Yehova,+Wala kazi ya mikono yake.+Yeye atawabomoa wala hatawajenga.   Yehova na abarikiwe, kwa maana ameisikia sauti ya kusihi kwangu.+   Yehova ni nguvu+ zangu na ngao+ yangu.Moyo wangu umemtegemea yeye,+Nami nimesaidiwa, hivi kwamba moyo wangu unashangilia,+Nami nitamsifu kwa wimbo wangu.+   Yehova ni nguvu kwa watu wake,+Naye ni ngome ya wokovu mkuu wa mtiwa-mafuta wake.+   Uwaokoe watu wako, na kuubariki urithi wako;+Na uwachunge na kuwabeba mpaka wakati usio na kipimo.+

Maelezo ya Chini