Zaburi 62:1-12

Kwa kiongozi wa Yeduthuni. Muziki wa Daudi. 62  Kwa kweli nafsi yangu inamngojea Mungu kwa kimya.+Wokovu wangu unatoka kwake.+   Kwa kweli yeye ni mwamba wangu na wokovu wangu, kilele changu salama;+Sitatikiswa sana.+   Mtaendelea mpaka wakati gani kumshambulia mtu ambaye mngetaka kumuua?+Ninyi nyote ni kama ukuta unaoinama, ukuta wa mawe ambao unasukumwa ndani.+  Kwa kweli wanatoa mashauri ili kumshawishi mtu avunje heshima yake;+Wanafurahia uwongo.+Wanabariki kwa kinywa chao, lakini ndani yao wanalaani.+ Sela.   Kwa kweli mngojee Mungu kwa kimya, Ee nafsi yangu,+Kwa maana tumaini langu ni kutoka kwake.+   Kwa kweli yeye ni mwamba wangu na wokovu wangu, kilele changu salama;+Sitatikiswa.+   Wokovu wangu na utukufu wangu uko juu ya Mungu.+Mwamba wangu wenye nguvu, kimbilio langu liko katika Mungu.+   Mtegemeeni nyakati zote.+Mimineni moyo wenu mbele zake.+Mungu ni kimbilio letu.+ Sela.   Kwa kweli wana wa mtu wa udongo ni pumzi,+Wana wa wanadamu ni uwongo.+Wanapowekwa juu ya mizani wote pamoja ni wepesi kuliko pumzi.+ 10  Msitegemee upunjaji,+Wala kuwa ubatili kwa sababu ya unyang’anyi mtupu.+Mali ikiongezeka, msiiweke moyoni.+ 11  Mungu amesema mara moja, mara mbili nimelisikia hili,+Kwamba nguvu ni za Mungu.+ 12  Pia fadhili zenye upendo ni zako, Ee Yehova,+Kwa maana wewe mwenyewe humlipa kila mmoja kulingana na kazi yake.+

Maelezo ya Chini