Zaburi 67:1-7

Kwa kiongozi wa vinanda. Muziki, wimbo. 67  Mungu mwenyewe atatuonyesha kibali na kutubariki;+Ataufanya uso wake utuangazie+Sela   Ili njia yako ipate kujulikana duniani,+Wokovu wako kati ya mataifa yote.+   Vikundi vya watu na vikusifu, Ee Mungu;+Vikundi vya watu, naam, vyote, na vikusifu.+   Vikundi vya mataifa na vishangilie na kupiga vigelegele kwa shangwe,+Kwa maana utavihukumu vikundi vya watu kwa unyoofu;+Navyo vikundi vya mataifa, utaviongoza duniani. Sela.   Vikundi vya watu na vikusifu, Ee Mungu;+Vikundi vya watu, naam, vyote, na vikusifu.+   Hakika dunia itatoa mazao yake;+Mungu, Mungu wetu, atatubariki.+   Mungu atatubariki,+Na miisho yote ya dunia itamwogopa yeye.+

Maelezo ya Chini