Zaburi 147:1-20

147  Msifuni Yah,+Kwa maana ni vema kumpigia Mungu wetu muziki;+Kwa maana inapendeza​—sifa inafaa.+   Yehova anajenga Yerusalemu;+Huwakusanya pamoja waliotawanywa wa Israeli.+   Anawaponya+ wenye mioyo iliyovunjika,+Naye anafunga sehemu zao zenye maumivu.+   Anahesabu idadi ya nyota;+Zote anaziita kwa majina yake.+   Bwana wetu ni mkuu na mwenye nguvu nyingi;+Uelewaji wake hauwezi kusimuliwa.+   Yehova anawatuliza wapole;+Anawashusha waovu mpaka chini.+   Mwitikieni Yehova kwa kutoa shukrani;+Mpigieni Yehova muziki kwenye kinubi,+   Yeye anayezifunika mbingu kwa mawingu,+Yeye anayetayarisha mvua kwa ajili ya dunia,+Yeye anayefanya milima ichipushe majani mabichi.+   Anawapa wanyama chakula chao,+Kunguru wachanga wanaoendelea kuita.+ 10  Hapendezwi na nguvu za farasi,+Wala hafurahii miguu ya mtu.+ 11  Yehova anawafurahia wale wanaomwogopa,+Wale wanaozingojea fadhili zake zenye upendo.+ 12  Mpongeze Yehova,+ Ee Yerusalemu.Msifu Mungu wako, Ee Sayuni.+ 13  Kwa maana ameyatia nguvu mapingo ya lango lako;Amewabariki wana wako katikati yako.+ 14  Anaweka amani katika eneo lako;+Anaendelea kukushibisha kwa unono wa ngano.+ 15  Anayatuma maneno yake duniani;+Neno lake hukimbia haraka. 16  Anatoa theluji kama sufu;+Anatawanya sakitu kama majivu.+ 17  Anatupa barafu yake kama matonge.+Mbele ya baridi yake ni nani anayeweza kusimama?+ 18  Anatuma neno lake+ na kuviyeyusha.Huufanya upepo uvume;+Maji hutiririka. 19  Anamtangazia Yakobo neno lake,+Na Israeli masharti+ yake na maamuzi yake ya hukumu.+ 20  Hajafanya hivyo kwa taifa lingine lolote;+Nao hawajajua maamuzi yake ya hukumu.+Msifuni Yah!+

Maelezo ya Chini