Zaburi 8:1-9

Kwa kiongozi wa Gitithi.+ Muziki wa Daudi. 8  Ee Yehova Bwana wetu, jina lako ni lenye utukufu kama nini katika dunia yote,+Wewe ambaye utukufu wako unasimuliwa juu ya mbingu!+   Kutoka katika kinywa cha watoto na wanaonyonya umeiweka misingi ya nguvu,+Kwa sababu ya wale wanaokuonyesha uadui,+Ili kumkomesha adui na yule anayejilipizia kisasi.+   Ninapoziona mbingu zako, kazi za vidole vyako,+Mwezi na nyota ambazo umetayarisha,+   Mwanadamu anayeweza kufa+ ni nini hivi kwamba umweke akilini,+Na mwana wa mtu wa udongo hivi kwamba umtunze?+   Pia ulimfanya mdogo kidogo kuliko wale walio kama Mungu,+Kisha ulimvika taji+ la utukufu+ na fahari.   Unamfanya atawale juu ya kazi za mikono yako;+Kila kitu umekiweka chini ya miguu yake:+   Kondoo na mbuzi na ng’ombe, wote hao,+Na pia wanyama wa porini,+   Ndege wa mbinguni na samaki wa baharini,+Kitu chochote kinachopita katika njia za baharini.+   Ee Yehova Bwana wetu, jina lako ni lenye utukufu kama nini katika dunia yote!+

Maelezo ya Chini