Zaburi 97:1-12

97  Yehova amekuwa mfalme!+ Dunia na ishangilie.+Na vile visiwa vingi vishangilie.+   Mawingu na giza zito vinamzunguka;+Uadilifu na hukumu ni mahali palipofanywa imara pa kiti chake cha ufalme.+   Moto hutoka mbele zake,+Nao huteketeza adui zake wanaomzunguka pande zote.+   Umeme wake ulitia nuru nchi yenye kuzaa;+Dunia iliona, ikawa na maumivu makali.+   Milima ilianza kuyeyuka kama nta kwa sababu ya Yehova,+Kwa sababu ya Bwana wa dunia nzima.+   Mbingu zimeutangaza uadilifu wake,+Navyo vikundi vyote vya watu vimeuona utukufu wake.+   Wote wanaotumikia sanamu yoyote ya kuchongwa na waone aibu,+Wale wanaojisifia miungu isiyo na thamani.+Mwinamieni, enyi miungu yote.+   Sayuni ilisikia na kuanza kushangilia,+Na miji ya kandokando ya Yuda ilianza kushangilia+Kwa sababu ya maamuzi yako ya hukumu, Ee Yehova.+   Kwa maana wewe, Ee Yehova, ndiye Uliye Juu Zaidi, juu ya dunia yote;+Wewe uko juu sana katika kupanda kwako, juu ya miungu mingine yote.+ 10  Enyi mnaompenda Yehova,+ chukieni yaliyo mabaya.+Yeye anazilinda nafsi za washikamanifu wake;+Huwakomboa kutoka katika mkono wa waovu.+ 11  Nuru imemwangazia mwadilifu,+Na shangwe kwa ajili ya walio wanyoofu moyoni.+ 12  Shangilieni katika Yehova, enyi waadilifu,+Na kutoa shukrani kwa ukumbusho wake mtakatifu.+

Maelezo ya Chini