Zaburi 31:1-24

Kwa kiongozi. Muziki wa Daudi. 31  Nimekukimbilia wewe, Ee Yehova.+Ee nisiaibike kamwe.+Niokoe katika uadilifu wako.+   Unitegee sikio lako.+Unikomboe haraka.+Uwe ngome yangu yenye miamba,+Nyumba yenye ngome ili kuniokoa.+   Kwa maana wewe ni mwamba wangu na ngome yangu;+Nawe utaniongoza na kunielekeza+ kwa ajili ya jina lako.+   Utanitoa katika wavu ambao wameuficha kwa ajili yangu,+Kwa maana wewe ni ngome yangu.+   Naikabidhi roho yangu mkononi mwako.+Umenikomboa,+ Ee Yehova Mungu wa ukweli.+   Nawachukia wale wanaoonyesha kujali sanamu zisizo na faida, za ubatili;+Lakini mimi, namtegemea Yehova.+   Nitakuwa na shangwe na kushangilia katika fadhili zako zenye upendo,+Kwa kuwa umeona mateso yangu;+Umejua juu ya taabu za nafsi yangu.+   Wala hujanitia mkononi mwa adui.+Umeisimamisha miguu yangu mahali penye nafasi tele.+   Unionyeshe kibali, Ee Yehova, kwa maana niko katika dhiki kali.+Mambo yenye kukera yamefanya jicho langu liwe dhaifu,+ naam, nafsi yangu na tumbo langu.+ 10  Kwa maana uhai wangu umefikia mwisho kwa huzuni,+Na miaka yangu kwa kuugua.+Kwa sababu ya kosa langu nguvu zangu zimejikwaa,+Na mifupa yangu imekuwa dhaifu.+ 11  Nimekuwa shutuma+ kwa wale wote wanaonionyesha uadui,+Na nimekuwa hivyo hata zaidi kwa jirani zangu,+Na kitu chenye kutia hofu kwa rafiki zangu.+Wakati wanaponiona nje, wamenikimbia.+ 12  Nimesahaulika kama mtu ambaye amekufa na ambaye hayumo moyoni;+Nimekuwa kama chombo kilichoharibika;+ 13  Kwa maana nimeisikia habari mbaya kutoka kwa wengi,+Pande zote kukiwa na woga.+Wanapoungana kama kitu kimoja dhidi yangu,+Wanapanga hila ili kuiondoa nafsi yangu.+ 14  Lakini mimi⁠—​nimekutegemea wewe, Ee Yehova.+Nimesema: “Wewe ni Mungu wangu.”+ 15  Nyakati zangu ziko katika mkono wako.+Unikomboe kutoka katika mkono wa adui zangu na kutoka kwa wale wanaonifuatilia.+ 16  Uufanye uso wako umwangazie mtumishi wako.+Uniokoe katika fadhili zako zenye upendo.+ 17  Ee Yehova, nisiaibike, kwa maana nimekuita wewe.+Waovu na waaibike;+Na wakae kimya katika Kaburi.*+ 18  Midomo inayosema uwongo na ishindwe kusema,+Inayosema mambo dhidi ya mwadilifu,+ bila kujizuia katika majivuno na dharau.+ 19  Jinsi ulivyo mwingi wema wako,+ ambao umewawekea hazina wale wanaokuogopa!+Ambao umewapa wale wanaokukimbilia wewe,Mbele ya wana wa binadamu.+ 20  Utawaficha katika mahali pa siri pa uso wako+Mbali na ukusanyikaji pamoja wa watu.+Utawaficha katika kibanda chako mbali na kugombana kwa ndimi.+ 21  Yehova na abarikiwe,+Kwa maana amenionyesha fadhili zenye upendo za ajabu+ katika jiji lililo katika mkazo.+ 22  Mimi nilisema hivi niliposhikwa na wasiwasi:+“Hakika nitaangamizwa kutoka mbele za macho yako.”+Bila shaka umeisikia sauti ya kusihi kwangu nilipokulilia unisaidie.+ 23  Enyi washikamanifu wake wote, mpendeni Yehova.+Yehova anawalinda waaminifu,+Lakini anampa malipo tele yeyote anayeonyesha majivuno.+ 24  Iweni hodari, nayo mioyo yenu na iwe na nguvu,+Ninyi nyote mnaomngojea Yehova.+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.