Zaburi 125:1-5

Wimbo wa Mipando. 125  Wale wanaomtegemea Yehova+Ni kama Mlima Sayuni,+ ambao hauwezi kutikiswa, bali hukaa mpaka wakati usio na kipimo.+   Yerusalemu—kama vile milima inavyolizunguka pande zote,+Ndivyo Yehova amewazunguka watu wake pande zote+Tangu sasa na mpaka wakati usio na kipimo.+   Kwa maana fimbo ya enzi ya uovu haitaendelea kuwa juu ya+ kura ya waadilifu,Ili waadilifu wasiunyooshe mkono wao juu ya kosa lolote.+   Ee Yehova, utende mema kwa walio wema,+Naam, kwa walio wanyoofu mioyoni mwao.+   Na wale wanaogeuka kando kwenye njia zao zilizopotoka,+Yehova atawafanya waende zao pamoja na wale wanaotenda mambo yenye kuumiza.+Kutakuwa na amani juu ya Israeli.+

Maelezo ya Chini