Zaburi 141:1-10

Muziki wa Daudi. 141  Ee Yehova, nimekuitia wewe.+Ufanye haraka kuja kwangu.+Utege sikio kwa sauti yangu ninapokuita.+   Sala yangu na itayarishwe kama uvumba+ mbele zako,+Kuinuliwa kwa mikono yangu kama toleo la jioni la nafaka.+   Uweke mlinzi, Ee Yehova, kwa ajili ya kinywa changu;+Uweke mwangalizi juu ya mlango wa midomo yangu.+   Usiuelekeze moyo wangu kwenye ubaya wowote,+Ili kuendeleza matendo yenye sifa mbaya katika uovu+Pamoja na watu wanaofanya mambo yenye kuumiza,+Ili nisipate kujilisha vyakula vyao vitamu.+   Mwadilifu akinipiga, zingekuwa fadhili zenye upendo;+Naye akinikaripia, hiyo ingekuwa mafuta juu ya kichwa,+Ambayo kichwa changu hakingetaka kukataa.+Kwa maana bado kungekuwako sala yangu wakati wa misiba yao.+   Waamuzi wao wametupwa chini kandokando ya mwamba,+Lakini wameyasikia maneno yangu, kwamba ni yenye kupendeza.+   Kama mtu anavyoatua na kupasua kuni juu ya nchi,Ndivyo mifupa yetu imetawanywa katika kinywa cha Kaburi.*+   Hata hivyo, macho yangu yanakuelekea wewe,+ Ee Yehova Bwana Mwenye Enzi Kuu.+Nimekukimbilia.+Usiimwage nafsi yangu.+   Uniweke mbali na mikono ya mtego ambao wamenitegea+Na mbali na minaso ya wale wanaofanya mambo yenye kuumiza.+ 10  Waovu wataanguka ndani ya nyavu zao wenyewe wote pamoja,+Huku mimi nikipita kando.

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.