Zaburi 137:1-9

137  Kando ya mito ya Babiloni+—​huko tuliketi.+Pia tulilia tulipokumbuka Sayuni.+   Juu ya mierebi+ iliyo katikati yakeTulitundika vinubi vyetu.+   Kwa maana huko, wale waliokuwa wametushika mateka, walituomba maneno ya wimbo,+Nao wale wanaotufanyia mzaha—wimbo wa kushangilia:+“Tuimbieni mmoja wa nyimbo za Sayuni.”+   Tunawezaje kuimba wimbo wa Yehova+Kwenye nchi ya kigeni?+   Kama nikikusahau, Ee Yerusalemu,+Mkono wangu wa kuume na uwe msahaulifu.   Ulimi wangu na ushikamane na kaakaa langu,+Kama nisingekukumbuka,+Kama nisingeinua YerusalemuKuwa juu ya sababu yangu kuu ya kushangilia.+   Ukumbuke,+ Ee Yehova, juu ya wana wa Edomu+ siku ya Yerusalemu,+Waliokuwa wakisema: “Lifanye ukiwa! Lifanye ukiwa mpaka kwenye msingi ulio ndani yake!”+   Ee binti Babiloni, ambaye utaporwa,+Atakuwa ni mwenye furaha yeye atakayekupa thawabu+ Ya matendo yako mwenyewe ambayo ulitutendea.+   Atakuwa ni mwenye furaha yeye anayewakamata na kuwavunja vipande-vipande+Watoto wako juu ya mwamba.

Maelezo ya Chini