Zaburi 57:1-11

Kwa kiongozi. “Usiharibu.” Ya Daudi. Miktamu. Alipokimbia kwa sababu ya Sauli, akaingia pangoni.+ 57  Unionyeshe kibali, Ee Mungu, unionyeshe kibali,+Kwa maana nafsi yangu imekukimbilia wewe;+Na katika kivuli cha mabawa yako nimekimbilia mpaka shida zipitilie mbali.+   Ninamwita Mungu Aliye Juu Zaidi, Mungu wa kweli anayezikomesha kwa sababu yangu.+   Atatuma kutoka mbinguni na kuniokoa.+Hakika atamvuruga yule anayenitanulia kinywa.+ Sela.Mungu atatuma fadhili zake zenye upendo na ukweli wake.+   Nafsi yangu iko katikati ya simba;+Sina jambo lingine la kufanya ila kulala katikati ya wamezaji, naam, wana wa binadamu,Ambao meno yao ni mikuki na mishale,+Na ambao ulimi wao ni upanga mkali.+   Utukuzwe juu ya mbingu, Ee Mungu;+Utukufu wako na uwe juu ya dunia yote.+   Wametayarisha wavu kwa ajili ya hatua zangu;+Nafsi yangu imeinama chini.+Wamechimba mtego wa shimo mbele yangu;Wameanguka ndani yake.+ Sela.   Moyo wangu uko imara, Ee Mungu,+Moyo wangu uko imara.Nitaimba na kupiga muziki.+   Amka, Ee utukufu wangu;+Amka, Ee kinanda; nawe pia, Ee kinubi.+ Nitayaamsha mapambazuko.   Nitakusifu katikati ya vikundi vya watu, Ee Yehova;+Nitakupigia muziki katikati ya vikundi vya mataifa.+ 10  Kwa maana fadhili zako zenye upendo ni kuu kufika mbinguni,+Na ukweli wako mpaka angani.+ 11  Utukuzwe juu ya mbingu, Ee Mungu;+Utukufu wako na uwe juu ya dunia yote.

Maelezo ya Chini