Zaburi 86:1-17

Sala ya Daudi 86  Utege sikio lako, Ee Yehova. Unijibu,+Kwa maana ninateseka nami ni maskini.+   Uilinde nafsi yangu, kwa maana mimi ni mshikamanifu.+Umwokoe mtumishi wako​—​wewe ni Mungu wangu​—​anayekutegemea.+   Unionyeshe kibali, Ee Yehova,+Kwa maana ninaendelea kukuitia wewe mchana kutwa.+   Uifanye nafsi ya mtumishi wako ishangilie,+Kwa maana, Ee Yehova, ninakuinulia wewe nafsi yangu.+   Kwa maana wewe, Ee Yehova, ni mwema+ na uko tayari kusamehe;+Na fadhili zenye upendo ni nyingi kwa wale wote wanaokuitia.+   Utege sikio, Ee Yehova, kwa sala yangu;+Na uisikilize sauti yangu ya kusihi.+   Katika siku ya taabu yangu nitakuitia wewe,+Kwa maana utanijibu.+   Hakuna yeyote aliye kama wewe katikati ya miungu, Ee Yehova,+Wala hakuna kazi zozote kama zako.+   Mataifa yote ambayo umeyafanya, yatakuja yenyewe,+Nayo yatainama mbele zako, Ee Yehova,+Na kulipa utukufu jina lako.+ 10  Kwa maana wewe ni mkuu na unafanya mambo ya ajabu;+Wewe ni Mungu, wewe peke yako.+ 11  Unifundishe, Ee Yehova, juu ya njia yako.+Nitatembea katika kweli yako.+Unganisha moyo wangu ili kuliogopa jina lako.+ 12  Ninakusifu, Ee Yehova Mungu wangu, kwa moyo wangu wote,+Nami nitalitukuza jina lako mpaka wakati usio na kipimo, 13  Kwa maana fadhili zako zenye upendo ni kuu kunielekea mimi,+Nawe umeikomboa nafsi yangu kutoka katika Kaburi,* mahali pake pa chini kabisa.+ 14  Ee Mungu, wenye kimbelembele wamesimama juu yangu;+Nalo kusanyiko la wenye kuonea wameitafuta nafsi yangu,+Nao hawajakuweka mbele yao.+ 15  Lakini wewe, Ee Yehova, ni Mungu mwenye rehema na mwenye neema,+Si mwepesi wa hasira+ na ni mwingi wa fadhili zenye upendo na ukweli.+ 16  Nigeukie na kunionyesha kibali.+Umpe mtumishi wako nguvu zako,+Na umwokoe mwana wa kijakazi wako.+ 17  Unitendee ishara inayomaanisha wema,Ili wale wanaonichukia wapate kuiona na kuaibika.+Kwa maana wewe mwenyewe, Ee Yehova, umenisaidia na kunifariji.+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.