Zaburi 74:1-23

Maskili. Ya Asafu.+ 74  Kwa nini, Ee Mungu, umetutupilia mbali milele?+Kwa nini hasira yako inatoa moshi daima juu ya kundi la malisho yako?+   Ulikumbuke kusanyiko lako ulilojipatia zamani za kale,+Kabila ulilolikomboa liwe urithi wako,+Huu Mlima Sayuni ambapo umekaa.+   Uziinue hatua zako kwenye ukiwa wenye kudumu muda mrefu.+Kila kitu katika mahali patakatifu adui amekitendea vibaya.+   Wale wanaokuonyesha uadui wamenguruma katikati ya mahali pa kukutania.+Wameweka ishara zao wenyewe kuwa ndizo ishara.+   Mtu ana sifa mbaya ya kuwa kama yule anayeinua mashoka juu ya kichaka cha miti.   Na sasa vitu vyake vilivyochongwa, kila kimoja, wao wanakipiga hata kwa kishoka na kwa mipini yenye ncha za chuma.+   Wamepatupa ndani ya moto patakatifu pako.+Wametia unajisi maskani ya jina lako mpaka chini.+   Wao, hata uzao wao, wamesema pamoja moyoni mwao:“Mahali pote pa kukutania pa Mungu katika nchi lazima pateketezwe.”+   Hatujaona ishara zetu; hakuna nabii tena,+Wala hakuna yeyote kwetu anayejua ni kwa muda gani. 10  Ee Mungu, mpinzani ataendelea kushutumu mpaka wakati gani?+Je, adui ataendelea kulidharau jina lako milele?+ 11  Kwa nini unaendelea kuuondoa mkono wako, naam, mkono wako wa kuume+Kutoka katikati ya kifua chako ili kutumaliza sisi? 12  Hata hivyo Mungu ni Mfalme wangu tangu zamani za kale,+Yeye anayefanya wokovu mkuu katikati ya dunia.+ 13  Wewe mwenyewe uliichochea bahari kwa nguvu zako mwenyewe;+Ulivunja vichwa vya wanyama wakubwa wa baharini katika maji.+ 14  Wewe mwenyewe uliponda vipande-vipande vichwa vya Lewiathani.*+Ukawapa watu kuwa chakula, wale wanaokaa katika maeneo yasiyo na maji.+ 15  Wewe ndiye Yule aliyepasua bubujiko na mto;+Wewe mwenyewe uliikausha mito inayotiririka daima.+ 16  Mchana ni wako; pia, usiku ni wako.+Wewe mwenyewe uliutayarisha mwanga, naam, jua.+ 17  Ni wewe uliyeweka mipaka yote ya dunia;+Majira ya kiangazi na majira ya baridi kali—wewe mwenyewe uliyafanyiza.+ 18  Ukumbuke hili: Adui ameshutumu, Ee Yehova,+Na kikundi cha watu wasio na akili kimelidharau jina lako.+ 19  Usimpe mnyama-mwitu nafsi ya njiwa-tetere wako.+Usiusahau milele uhai wa watu wako wanaoteseka.+ 20  Ulitazame agano,+Kwa maana sehemu za dunia zenye giza zimejaa makao ya jeuri.+ 21  Mtu aliyepondwa na asirudi akiwa amefedheheshwa.+Mwenye kuteseka na maskini na walisifu jina lako.+ 22  Usimame, Ee Mungu, uendeshe kesi yako.+Uikumbuke shutuma yako mchana kutwa kutoka kwa mtu asiye na akili.+ 23  Usiisahau sauti ya wale wanaokuonyeshauadui.+Kelele za wale wanaosimama dhidi yako zinapaa daima.+

Maelezo ya Chini

Pengine mamba.