Zaburi 82:1-8

Muziki wa Asafu. 82  Mungu amesimama katika kusanyiko+ la Mungu;+Anahukumu katikati ya miungu:+   “Mtaendelea kuhukumu bila haki mpaka wakati gani+Na kuonyesha ubaguzi kwa waovu?+ Sela.   Iweni waamuzi kwa ajili ya mtu wa hali ya chini na mvulana asiye na baba.+Kwa mtu mwenye kuteseka na maskini, mtendeeni haki.+   Okoeni mtu wa hali ya chini na maskini;+Wakomboeni kutoka katika mkono wa waovu.”+   Hawajajua, wala hawaelewi;+Wanaendelea kutembea huku na huku katika giza;+Misingi yote ya dunia inatikiswa.+   “Mimi mwenyewe nimesema, ‘Ninyi ni miungu,+Nanyi nyote ni wana wa Aliye Juu Zaidi.+   Hakika mtakufa kama wanadamu;+Nanyi mtaanguka kama yeyote kati ya wakuu!’”+   Usimame, Ee Mungu, uihukumu dunia;+Kwa maana wewe mwenyewe unapaswa kuyamiliki mataifa yote.+

Maelezo ya Chini