Zaburi 56:1-13

Kwa kiongozi juu ya Njiwa Mnyamavu kati ya wale walio mbali. Ya Daudi. Miktamu. Wakati Wafilisti walipomshika huko Gathi.+ 56  Unionyeshe kibali, Ee Mungu, kwa sababu mwanadamu anayeweza kufa amenikamata.+Akiwa anafanya vita mchana kutwa, yeye anaendelea kunikandamiza.+   Adui zangu wameendelea kutanua kinywa mchana kutwa,+Kwa maana kuna wengi wanaofanya vita juu yangu kwa kujitakia makuu.+   Siku yoyote ile nitakayoogopa, mimi nitakutegemea wewe.+   Katika umoja na Mungu nitalisifu neno lake.+Nimeliweka tegemeo langu kwa Mungu; Sitaogopa.+Mwenye mwili wa nyama anaweza kunitenda nini?+   Mchana kutwa wanaendelea kuharibu mambo yangu ya kibinafsi;Mawazo yao yote yako juu yangu kwa ajili ya ubaya.+   Wao wanashambulia, wanajificha,+Wao wanaendelea kuziangalia hatua zangu,+Huku wakiwa wameingojea nafsi yangu.+   Uwatupe kwa sababu ya madhara yao.+Uvibomoe vikundi vya watu kwa hasira, Ee Mungu.+   Wewe mwenyewe umetoa habari juu ya kuwa kwangu mkimbizi.+Uyaweke machozi yangu katika kiriba chako.+Je, hayamo katika kitabu chako?+   Wakati huo, adui zangu watageuka, siku ambayo nitaita;+Najua hili vema, kwamba Mungu yuko kwa ajili yangu.+ 10  Katika umoja na Mungu,+ nitalisifu neno lake;Katika umoja na Yehova, nitalisifu neno lake.+ 11  Nimeweka tegemeo langu katika Mungu. Sitaogopa.+Mtu wa udongo anaweza kunitenda nini?+ 12  Juu yangu, Ee Mungu, kuna nadhiri zako.+Nitakutolea maneno ya shukrani.+ 13  Kwa maana umeikomboa nafsi yangu na kifo+Je, hukuikomboa miguu yangu isijikwae?+Ili nipate kutembea mbele za Mungu katika nuru ya wale walio hai.+

Maelezo ya Chini