Zaburi 37:1-40

Ya Daudi. א [ʼAʹleph] 37  Usijionyeshe umewaka hasira kwa sababu ya watenda-maovu.+Usiwaonee wivu wale wanaofanya mambo yasiyo ya uadilifu.+   Kwa maana watakauka haraka kama majani,+Nao watafifia kama majani mapya ya kijani kibichi.+ ב [Behth]   Mtegemee Yehova na ufanye mema;+Ukae duniani, na utende kwa uaminifu.+   Pia upate furaha tele katika Yehova,+Naye atakupa maombi ya moyo wako.+ ג [Giʹmel]   Mkabidhi Yehova njia yako,+Na kumtegemea,+ naye mwenyewe atatenda.+   Naye atauleta uadilifu wako kama nuru,+Na haki yako kama katikati ya mchana.+ ד [Daʹleth]   Kaa kimya mbele za Yehova+Na kumngojea kwa kutamani.+Usijionyeshe umewaka hasira kwa sababu ya mtu yeyote anayeifanikisha njia yake,+Kwa sababu ya mtu anayetimiza mawazo yake.+ ה [Heʼ]   Acha hasira na uache ghadhabu;+Usijionyeshe umewaka hasira ili tu kufanya uovu.+   Kwa maana watenda-maovu watakatiliwa mbali,+Bali wale wanaomtumaini Yehova ndio watakaoimiliki dunia.+ ו [Waw] 10  Na bado muda kidogo tu, na mtu mwovu hatakuwako tena;+Nawe hakika utapaangalia mahali pake, naye hatakuwapo.+ 11  Bali wapole wataimiliki dunia,+Nao watapata furaha yao tele katika wingi wa amani.+ ז [Zaʹyin] 12  Mwovu anampangia hila mwadilifu,+Naye anamsagia meno yake.+ 13  Yehova mwenyewe atamcheka,+Kwa maana hakika yeye anaona kwamba siku yake itakuja.+ ח [Chehth] 14  Waovu wamechomoa upanga na kuupinda upinde wao,+Ili kumwangusha mwenye kuteseka na maskini,+Ili kuwachinja walio wanyoofu katika njia yao.+ 15  Upanga wao wenyewe utaingia katika moyo wao,+Nazo pinde zao zitavunjwa.+ ט [Tehth] 16  Afadhali kidogo alicho nacho mtu mwadilifu+Kuliko wingi wa watu wengi waovu.+ 17  Kwa maana mikono ya waovu itavunjwa,+Bali Yehova atakuwa anawategemeza watu waadilifu.+ י [Yohdh] 18  Yehova anazijua siku za watu wasio na kosa,+Nao urithi wao wenyewe utaendelea mpaka wakati usio na kipimo.+ 19  Hawataona aibu wakati wa msiba,+Na katika siku za njaa watashiba.+ כ [Kaph] 20  Kwa maana waovu wataangamia,+Nao adui za Yehova watakuwa kama malisho bora;Lazima wao waufikie mwisho wao.+ Katika moshi lazima waufikie mwisho wao.+ ל [Laʹmedh] 21  Mwovu anakopa lakini halipi,+Lakini mwadilifu anaonyesha kibali na anatoa zawadi.+ 22  Kwa maana wale wanaobarikiwa naye wataimiliki dunia,+Lakini wale anaowalaani watakatiliwa mbali.+ מ [Mem] 23  Hatua za mwanamume zimetayarishwa na Yehova,+Na Yeye hupendezwa na njia yake.+ 24  Ijapokuwa huenda akaanguka, yeye hatatupwa chini,+Kwa maana Yehova anautegemeza mkono wake.+ נ [Nun] 25  Nilikuwa kijana, pia nimezeeka,+Na bado sijamwona mtu yeyote mwadilifu akiwa ameachwa kabisa,+Wala uzao wake ukitafuta mkate.+ 26  Anaonyesha kibali na kukopesha mchana kutwa,+Na kwa hiyo wazao wake watapata baraka.+ ס [Saʹmekh] 27  Geuka mbali kutoka kwa mambo mabaya na ufanye yaliyo mema,+Na hivyo ukae mpaka wakati usio na kipimo.+ 28  Kwa maana Yehova ni mpenda-haki,+Naye hatawaacha washikamanifu wake.+ ע [ʽAʹyin]Hakika watalindwa mpaka wakati usio na kipimo;+Lakini wazao wa waovu, hakika watakatiliwa mbali.+ 29  Waadilifu wenyewe wataimiliki dunia,+Nao watakaa milele juu yake.+ פ [Peʼ] 30  Kinywa cha mwadilifu ndicho kinachotamka hekima kwa sauti ya chini,+Na ulimi wake ndio unaosema kwa njia ya haki.+ 31  Sheria ya Mungu wake imo katika moyo wake;+Hatua zake hazitayumba-yumba.+ צ [Tsa·dhehʹ] 32  Mwovu anaendelea kumwangalia mwadilifu+Naye anatafuta kumuua.+ 33  Lakini Yehova hatamwacha mkononi mwa huyo,+Naye hatamtangaza kuwa mwovu anapohukumiwa.+ ק [Qohph] 34  Mtumaini Yehova na kuishika njia yake,+Naye atakuinua uimiliki dunia.+Watu waovu watakapokatiliwa mbali, wewe utaona hilo.+ ר [Rehsh] 35  Nimemwona mwovu akiwa mwonevu+Na akijitandaza kama mti wenye majani mengi katika udongo wa asili.+ 36  Na bado yeye akapitilia mbali, naye hakuwepo;+Nami nikaendelea kumtafuta, wala hakupatikana.+ ש [Shin] 37  Mwangalie mtu asiye na lawama na uendelee kumwangalia mnyoofu,+Kwa maana wakati ujao wa mtu huyo utakuwa wenye amani.+ 38  Lakini wakosaji hakika wataangamizwa pamoja;+Wakati ujao wa watu waovu hakika utakatiliwa mbali.+ ת [Taw] 39  Nao wokovu wa watu waadilifu ni kutoka kwa Yehova;+Yeye ni ngome yao wakati wa taabu.+ 40  Na Yehova atawasaidia na kuwaokoa.+Atawaponya kutoka kwa watu waovu na kuwaokoa,+Kwa sababu wamemkimbilia yeye.+

Maelezo ya Chini