Zaburi 19:1-14

Kwa kiongozi. Muziki wa Daudi. 19  Mbingu zinatangaza utukufu wa Mungu;+Nalo anga linatangaza kazi ya mikono yake.+   Siku moja baada ya siku nyingine hufanya maneno yabubujike,+Na usiku mmoja baada ya usiku mwingine huonyesha ujuzi.+   Hakuna usemi, wala hakuna maneno;Sauti yao haisikiki.+   Kamba yake ya kupimia imefika duniani pote,+Na maneno yake yamefika kwenye miisho ya nchi yenye kuzaa.+ Katika hizo amewekea jua hema,+   Nalo ni kama bwana-arusi anapotoka katika chumba chake cha ndoa;+Linashangilia kama mwanamume mwenye nguvu anapokimbia njiani.+   Linaenda kutoka mwisho mmoja wa mbingu,Nao mzunguko wake humalizikia katika ile miisho yake mingine;+ Wala hakuna chochote kilichofichwa kisiweze kupatwa na joto lake.+   Sheria+ ya Yehova ni kamilifu,+ huirudisha nafsi.+Kikumbusho+ cha Yehova ni chenye kutegemeka,+ humfanya asiye na uzoefu awe na hekima.+   Maagizo+ kutoka kwa Yehova ni manyoofu,+ huufanya moyo ushangilie;+Amri+ ya Yehova ni safi,+ huyafanya macho yang’ae.+   Kumwogopa+ Yehova ni jambo safi, husimama milele.Maamuzi ya hukumu+ ya Yehova ni ya kweli;+ yote yameonekana kuwa yenye uadilifu.+ 10  Ni ya kutamaniwa kuliko dhahabu, naam, kuliko dhahabu safi sana;+Na tamu kuliko asali+ na asali yenye kutiririka ya sega.+ 11  Pia, mtumishi wako mwenyewe ameonywa kupitia hayo;+Katika kuyashika kuna thawabu kubwa.+ 12  Makosa—ni nani anayeweza kuyatambua?+Unitangaze kuwa sina hatia ya dhambi zilizofichwa.+ 13  Pia umzuie mtumishi wako kutokana na matendo ya kimbelembele;+Usiyaache yanitawale.+Hapo ndipo nitakapokuwa kamili,+Nami nitakuwa sina hatia ya makosa mengi. 14  Maneno ya kinywa changu na kutafakari kwa moyo wangu+Na yawe yenye kupendeza mbele zako, Ee Yehova Mwamba+ wangu na Mkombozi wangu.+

Maelezo ya Chini