Zaburi 48:1-14

Wimbo. Muziki wa wana wa Kora.+ 48  Yehova ni mkuu na wa kusifiwa sana+Katika jiji la Mungu wetu,+ katika mlima wake mtakatifu.+   Wenye ukuu wa kupendeza, shangwe ya dunia yote,+Ni Mlima Sayuni ulioko sehemu za mbali za kaskazini,+Mji wa Mfalme Mkuu.+   Katika minara ya makao yake Mungu amejulikana kuwa kilele salama.+   Kwa maana, Tazama! wafalme wenyewe wamekutana kwa mapatano,+Wamepita karibu wakiwa pamoja.+   Wao wenyewe waliona; nao wakashangaa.Wakasumbuka, wakakimbizwa wakiwa na wasiwasi mkubwa.+   Wakashikwa na kutetemeka wakiwa huko,+Uchungu wa kuzaa kama ule wa mwanamke anayezaa.+   Kwa upepo wa mashariki wewe unavunja meli za Tarshishi.+   Kama vile tulivyosikia, ndivyo tumeona+Katika jiji la Yehova wa majeshi, katika jiji la Mungu wetu.+Mungu mwenyewe atalifanya imara mpaka wakati usio na kipimo.+ Sela   Tumefikiria kwa uzito, Ee Mungu, juu ya fadhili zako zenye upendo+Katikati ya hekalu lako.+ 10  Kama jina lako,+ Ee Mungu, ndivyo ilivyo sifa yakoMpaka kwenye miisho ya dunia.Mkono wako wa kuume umejaa uadilifu.+ 11  Mlima Sayuni+ na ushangilie,Miji ya kandokando ya Yuda na ishangilie,+ kwa sababu ya maamuzi yako ya hukumu.+ 12  Pigeni mwendo mkizunguka Sayuni, na kuuzunguka-zunguka;+Hesabuni minara yake.+ 13  Wekeni mioyo yenu juu ya boma lake.+Kagueni minara ya makao yake,Ili mpate kukisimulia kizazi cha wakati ujao.+ 14  Kwa maana Mungu huyu ni Mungu wetu mpaka wakati usio na kipimo, naam, milele.+Yeye mwenyewe atatuongoza mpaka tufe.+

Maelezo ya Chini