Zaburi 149:1-9

149  Msifuni Yah!+Mwimbieni Yehova wimbo mpya,+Sifa yake katika kutaniko la washikamanifu.+   Israeli na ashangilie katika Mtengenezaji Mkuu wake,+Wana wa Sayuni—na wamshangilie Mfalme wao.+   Na walisifu jina lake kwa kucheza dansi.+Na wampigie muziki kwa tari na kinubi.+   Kwa maana Yehova anawafurahia watu wake.+Anawarembesha wapole kwa wokovu.+   Washikamanifu na washangilie katika utukufu;Na wapige vigelegele kwa shangwe vitandani mwao.+   Nyimbo zinazomsifu sana Mungu na ziwe kooni mwao,+Na upanga wenye makali kuwili uwe mkononi mwao,+   Ili kutekeleza kisasi juu ya mataifa,+Kuvikemea vikundi vya mataifa,+   Ili kuwafunga wafalme wao kwa minyororo+Na watu wao waliotukuzwa kwa pingu za chuma,   Ili kutekeleza juu yao uamuzi wa hukumu ulioandikwa.+Fahari ya namna hiyo ni ya washikamanifu wake wote.+Msifuni Yah!+

Maelezo ya Chini