Zaburi 144:1-15

Ya Daudi. 144  Na abarikiwe Yehova Mwamba wangu,+Anayeifundisha mikono yangu kwa ajili ya kupigana,+Vidole vyangu kwa ajili ya vita;   Fadhili zangu zenye upendo na ngome yangu,+Kilele changu salama na Mwokoaji wangu,+Ngao+ yangu na Yeye ambaye nimemkimbilia,+Yule anayevitiisha vikundi vya watu chini yangu.+   Ee Yehova, mwanadamu ni nini hata umtambue,+Mwana wa binadamu anayeweza kufa+ hata umwangalie?   Mwanadamu anafanana na pumzi tu;+Siku zake ni kama kivuli kinachopita.+   Ee Yehova, uinamishe mbingu zako ili upate kushuka;+Uiguse milima ipate kutoa moshi.+   Angaza kwa umeme ili upate kuwatawanya;+Itume mishale yako ili upate kuwavuruga.+   Unyooshe mikono yako kutoka katika kilele;+Uniweke huru na kunikomboa kutoka katika maji mengi,+Kutoka kwa mkono wa wageni,+   Ambao kinywa chao kimesema mambo yasiyo ya kweli+Na ambao mkono wao wa kuume ni mkono wa kuume wa uwongo.+   Ee Mungu, nitakuimbia wimbo mpya.+Kwenye kinanda cha nyuzi kumi nitakupigia wewe muziki,+ 10  Wewe unayewapa wafalme wokovu,+Wewe unayemweka Daudi mtumishi wako huru kutokana na upanga wenye kuumiza.+ 11  Uniweke huru na kunikomboa kutoka kwa mkono wa wageni,+Ambao kinywa chao kimesema mambo yasiyo ya kweli+Na ambao mkono wao wa kuume ni mkono wa kuume wa uwongo,+ 12  Wanaosema: “Wana wetu ni kama mimea michanga iliyokua wakati wa ujana wao,+Binti zetu ni kama nguzo za pembeni zilizochongwa kwa mtindo wa jumba la mfalme, 13  Maghala yetu yamejaa, yakitoa mali za aina moja baada ya nyingine,+Makundi yetu yanaongezeka kwa maelfu, elfu kumi kwa moja, kwenye barabara zetu, 14  Ng’ombe zetu ni wazito, bila mpasuko wala mimba kutoka,+Na hakuna kilio katika viwanja vyetu vya watu wote.+ 15  Wenye furaha ni watu ambao mambo yako hivyo kwao!”Wenye furaha ni watu ambao Mungu wao ni Yehova!+

Maelezo ya Chini